Nu startar jakten på andra giftkällor

Det är inte bara försvaret som spridit perfluorerande ämnen i vår natur. Kommunernas räddningstjänster har använt brandskummet, både för att öva och släcka verkliga bränder.

8 november 2017 22:00

Ljura bäck visar kraftigt förhöjda värden av PFOS. Misstankarna går i riktning mot de omfattande brandövningar som både flygplatsen och räddningstjänsten genomfört längs Arkösundsvägen.

Försvarets arbete med att kartlägga sina försyndelser har också inneburit att andra vaknat. Nu börjar ett mödosamt arbete att hitta övriga källor till dessa potentiellt mycket skadliga ämnen i vår natur. Det handlar inte bara om PFOS utan alla de olika svårnedbrytbara ämnen som finns under samlingsnamnet PFAS.

I Östergötland pågår just nu ett samarbetsprojekt inom ramen för det som populärt kallas MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) där länsstyrelsen och ett antal av länets kommuner startat en kartläggning av räddningstjänsternas övningsområden. Totalt har 26 platser identifierats men inte alla kommuner deltar i projektet så det kan finnas fler. I slutet av året ska en rapport komma från gruppen.

– Vi har också ålagt räddningstjänsterna att presentera en handlingsplan hur de ska gå vidare med för att undersöka spridningen av PFOS från övningsfälten, berättar Isabelle Brobeck på kommunens miljökontor, som deltar i projektet.

Men det är ju inte bara när man övar som brandsläckningsskummet används. Först 2008 förbjöds PFOS, med möjlighet att få göra slut på redan befintliga lager till 2011. Fram till dess kan man misstänka att det använts. En lista på bränder där skummet används ingår därför också i kartläggningen.

Länsstyrelsen misstänker att lakvattnet som rinner ut från nedlagda deponier innehåller förhöjda värden av ämnena, liksom marken runt en rad industrier som använt medlet för ytbehandling som innehåller PFOS. Men den kartläggningen har ännu inte kommit igång.

Läs mer: Giftet rinner ut i vårt dricksvatten

              Synderna kostar försvaret miljonbelopp

Här finns PFOS

Perfluoroktansulfonsyra, PFOS en av människan tillverkad organisk syra, vars väteatomer har blivit utbytta mot fluoratomer och är en nyligen upptäckt förorening som tros finnas i 3,6 miljoner svenskars dricksvatten.

PFOS är bioackumulerande, långlivat, toxiskt och kan transporteras över stora områden och det finns inget naturligt tillstånd där PFOS bryts ner.

Enbart i Sverige finns minst 34 gamla brandövningsplatser där giftigt brandsläckningsskum har använts mindre än en km från ett vattenskyddsområde. (Bråvalla är ett av dem. reds anm.)

Den reningsmetod som används mest frekvent på PFOS-förorenat dricksvatten är rening med aktivt kol som har en varierande tillförlitlighet.

Ur Emma Lönsjös kandidatuppsats på Lunds universitet om förekomsten av PFOS i vårt grundvatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa