Nu skärps reglerna för representation

Efter tvivelaktiga krognotor och frikostig bjudning av både vin och öl vill kommunledningen skärpa reglerna kring hanteringen av alkohol i samband med intern representation.

28 november 2018 17:27

– Intern representation ska vara alkoholfri, sade Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande vid en pressträff på onsdagen.

Kommunen kallade till pressträffen efter den senaste tidens avslöjanden i media om att både politiker och tjänstemän inte följt kommunens alkoholpolicy.

– Vill någon i samband med en personalfest dricka alkohol får man köpa det själv. Vi gör ett undantag och det är St Olofsfesten för dem som jobbat i kommunen i 25 år.

Reglerna skärptes senast för ett par år sedan då det gjordes klart att kommunen ska bara bjuda på alkohol i undantagsfall. Vid intern representation ska kommunen inte bjuda på alkohol i "normalfallet".

Både P4 Östergötland och vi har i granskningar kunnat visa att de kommunala bolagen Louis De Geer och Upplev Norrköping vid några tillfällen bjudit på både vin och öl inom bolaget. Bland annat bjöd förre VD:n i Upplev Norrköping sin styrelseordförande på alkohol. Ett annat exempel är en studieresa där så gott som samtliga anställda i Louis De Geer deltog och bjöds på vin och öl vid flera middagar under förevändning att riktlinjerna gav utrymme för det.

Reaktionerna på avslöjandena har blivit starka bland Norrköpingsborna. Lars Stjernkvist menar att det som brustit inte är kunskap om kommunens förhållningssätt utan att det här gjorts fel. Samtidigt ska inte heller den som gör fel, rättar till det och sedan gör allt för att det inte ska upprepas, dömas ut.

– För min egen del tycker jag att vi ska ta reaktionerna på allra största allvar. Inte minst vi förtroendevalda, men även kommunanställda måste varje dag tåla granskning. Vi måste leva upp till våra egna moraliska krav men vi måste också förstå de förväntningar som finns på oss från norrköpingsborna.

Kommunstyrelsen får ett förslag till de skärpta riktlinjer på sitt bord vid något av de närmaste sammanträdena. Han tror inte att oppositionen har någon annan uppfattning i frågan.

Är det riktlinjerna som behöver skärpas eller är det kontrollen av representationen som behöver skärpas?

– Vi uppfattar att det är riktlinjerna. Ingen i kommunen kan säga att de inte vet att vi har restriktiv hållning till alkohol vid representation. Ingen kan ha missat det. Men ska man vara väldigt formalistisk så ger dagens regelverk utrymme för en tolkning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson

Ämnen du kan följa