Nu ska Skärgårdsrådet utredas

Hur ska skärgårdsrådet fungera? Det utreds nu av bland annat Region Östergötland.

10 januari 2019 05:00

Sedan många år finns ett samarbete mellan Östergötlands kustkommuner, Region Östergötland och ett antal intresseföreningar i form av ett skärgårdsråd. Meningen är att skärgårdsrådet ska ta tillvara skärgårdsbornas intressen och lyfta olika aktuella frågor till politikerna. I Östergötland finns en skärgårdsutvecklare knuten till skärgårdsrådet.

Västerviks och Oskarshamns kommuner liksom landstinget i Kalmar ingår redan i samarbetet, men hittills inte på lika formella grunder som medlemmarna i Östergötland. När landstinget i Kalmar vid årsskiftet förvandlades till Region Kalmar blev frågan om hur samarbetet i skärgårdsfrågor ska läggas upp aktuell på nytt.

– Nu utreder vi hur samarbetet inom skärgårdsrådet ska fungera mer formellt. Vi behöver formulera syftet med samarbetet och rollerna på ett tydligare sätt, säger Anna Jacobson, strateg i landsbygdsutveckling i Region Östergötland.

Ett av förslagen är att växla ordförandeskapet mellan Region Östergötland och Region Kalmar. Under alla år har ordförande hört hemma i Östergötland. Från början var det landshövdingen, just nu är det Julie Tran, ordförande i trafik och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson