Nu rivs den pyrande cisternen

Nu rivs den cistern som började brinna hos miljöföretaget RGS90 vid Slottshagen för en månad sen.

"Vi måste få ett avslut", säger företagets regionchef Per Wahlqvist.

2 januari 2017 19:00

Efter ett möte med räddningstjänsten har RGS90 tagit beslutet att riva cisternen och företaget letar nu efter en lämplig firma, som kan utföra arbetet.

– Vi vill få det gjort så snart som möjligt, säger Per Wahlqvist.

Byggnaden ska rivas bit för bit och släckas under arbetets gång.

– I regel måste vi gå in med hjullastare och plocka ut och släcka lite material i taget. Det tar oftast flera dagar och det finns alltid en risk att branden tar fart igen när man blottlägger den och tillför syre, säger Samuel Andersson, brandingenjör på räddningstjänsten.

Cisternen innehöll omkring 1 500 ton trä, wellpapp och plast som förvarades till EON:s förbränning och den började brinna den 3 december. Eftersom det giftiga släckvattnet riskerade rinna ut i Bråviken tog räddningstjänsten och kommunen, som står för tillsynen av företaget, beslutet att låta elden brinna ut av sig själv.

Nu, en månad senare ligger de förkolnade resterna fortfarande kvar och glöder, vilket medför både rök och röklukt över stora delar av Norrköping.

– Bränder på platser där det finns mycket brännbart material, som cisterner och soptippar, kan pyra under väldigt lång tid. Här gäller det också att släcka elden på ett bra sätt, det vill säga ta omhand eventuellt förorenat material, säger Samuel Andersson.

Cisternen ska inte ha innehållit något material som är giftigt i sig, men även renade material kan bli förorenade när de rinner ut med släckvattnet.

Fram till dess att rivningen och släckningsarbetet kan påbörjas har företaget kontinuerlig bevakning av cisternen. När den är obemannad kollas den av ett vaktbolag var tredje timme. Företaget har även värmedetektorer på området.

Orsaken till branden är fortfarande oklar, men Per Wahlqvist är säker på sin sak.

– Vi vet att ingen varit på området, så den måste ha självantänt. Det kan räcka med att ett järnspån kommer i kontakt med ett alkaliskt ämne för att det ska börja brinna, säger han.

RGS 90 är ett danskt företag med huvudkontor i Norrköping som sanerar och återvinner förorenat material, främst jord, men också bygg- och rivningsavfall samt avfall från industrier. Företaget har varit inblandat i flera rättsfall.

För fyra år sedan åtalades RGS 90 i Skåne för att ha levererat starkt förorenad jord till en bonde som skulle lägga ut den på sin betåker. Jorden innehöll både tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen. För två år sedan dömdes Peder Feinberg, RGS 90: vice vd till ett års fängelse och tre års näringsförbud för grovt skattebrott och grov försvåring av skattekontroll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa