Hon är ordförande i stadsplaneringsnämnden och hon använder hellre formuleringen ekonomiskt tillgängliga bostäder, eftersom hon vet att det finns människor i byggbranschen som genast tänker att billigt är det samma som sämre kvalitet.

Efter diskussionerna om bostadsbrist och priset på nybygga bostäder och så höstens larm om bostadskrasch i en del kommuner, ville hon höra vad branschens har för bild av läget i Norrköping och bjöd in sig själv till olika företag. Hittills har hon gjort 25 långa intervjuer med representanter för byggherrar, fastighetsbolag, organisationer, mäklare. I vår ska en rapport ska vara klar, men hon tycker att hon redan har fått en bild.

– Det många pratar om för att få ner kostnader, hyran då, handlar om förtätning, att vi använder oss av redan gjorda investeringar. Man pratar om att sätta upp samma sorts hus på flera ställen, alltså typhus. De pratar ju om hela landet då. Jag har träffat företag som pratar om att tävla om mark med lägsta pris.

Det här är en del av allt hon fått höra och hon tror det behövs en palett av åtgärder, både på lokal och nationell nivå.

Förtätning är just det som kommunen prioriterar för ökat bostadsbyggande.

Typhus eller koncepthus, som inte ritas specifikt för en plats utan byggs på samma sätt överallt, har Hyresbostäder byggt i Rambodal, billigare än en del annan nyproduktion, men ändå dyrt jämfört med äldre hus. Hyresbostäder ville få bygga hyresrätter i koncepthus i Hageby mitt emot äldreboendet Söderporten och vårdcentralen, men stadsplaneringsnämnden valde ett annat bolag.

Varför fick inte Hyresbostäder bygga koncepthus?

– När det gäller koncepthus måste vi fundera om, tycker jag, säger Kikki Liljeblad nu.

I Hageby handlade det om att få in bostadsrätter i området med mest hyresrätter.

– Men vi behöver fundera över var det kan vara OK med typhus och var vi känner vi att vi ska lägga extra krut på det här med gestaltning.

Marktilldelningen till bolag funderar hon också på. Det ska tas fram riktlinjer för det under året som kommer.

– Och under 2018 ska vi testa en markanvisningstävling där intressenter tävlar på lägsta pris, berättar hon och tycker att det ska bli spännande att se vad det då blir för hyra.

Det påminner om ett förslag från Vänsterpartiet, som avslogs 2015. En ny motion från partiet med ett liknande förslag ser också ut att avslås, men med en skrivning om att kommunen följer det arbete för billigare bostäder som pågår i bland annat Göteborg för att använda sig av det som eventuellt anses lämplig. Som Kikki Liljeblad uppfattat det handlar det om att ett bolag bygger både bostadsrätter och hyresrätter och måste få bostadsrätterna sålda för att hyresrätterna ska kunna bli billigare.

En annan diskussion som Kikki Liljeblad vill ta upp gäller Hyresbostäder.

– Vi behöver fundera över och diskutera verktyget Hyresbostäder och hur vi ser på det bostadssociala uppdraget, säger hon.

2016 röstade majoriteten med Kikki Liljeblad ner en motion från Vänsterpartiet om att ge Hyresbostäder i uppdrag att bygga billiga hyresrätter. Varför kan hon inte svara på nu. Hon har inget klart minne av motionen och diskussionen kring den. Hon gissar att argumentationen handlade om någon formulering i förslaget eller om hur de kommunala bolagen kan behandlas.

– Men man kan väl säga att jag har blivit mera varm i kläderna, säger hon nu.