Sedan 2005 har Fastighetsägarna tillsammans med Hyresgästföreningen och Hyresbostäder samverkat i Hyreskommittén i Norrköping. Syftet har bland annat varit att utveckla systemet för hyressättning för bostäder, Rätt Hyra. Men nu har de genom lokalföreningen Öst beslutat att säga upp samarbetet. Detta skedde på ett extrainsatt styrelsemöte i december.

– Det finns flera anledningar, säger Andreas Sjöberg, vice VD för Fastighetsägarna MittNord.

– Enligt samarbetsavtalet räcker det att två av tre parter är överens under förhandlingarna. Det är knappast ett fullvärdigt trepartsavtal, säger Andreas Sjöberg.

I november blev en tvåårsuppgörelse klar som dels innebar utveckling av Rätt Hyra där förvaltningskvalitet till viss del styr hyresjusteringen.

– Det senaste avtalet är delvis bra, att vissa kriterier från fastighetsägarna ska vara uppfyllda. Men problemet med avtalet är att det är anpassat efter större hyresvärdar.

– Exempelvis måste värden ha en hemsida eller vara aktiv på sociala medier. Det är inte helt ovanligt att en hyresvärd bara har en eller två fastigheter och sköter detta vid sidan av sitt ordinarie jobb. Det finns inget som säger att en liten hyresvärd är svårare att nå, eller är sämre än en stor. I vissa fall är det till och med tvärtom.

Andreas Sjöberg anser att man har glömt mångfacetterad småskalighet.

– Storleken säger inget om kvaliteten. Kriterierna är inte utformade för små fastighetsägare.

Han tycker dock att samarbetet i övrigt har fungerat hyggligt bra. Därför vill de begära omförhandling av samarbetsavtalet.

– Vi vill gärna se ett nytt avtal i vår, säger han.

Anita Andersson Landegren är ordförande för Hyresgästföreningen i Norrköping.

– Det är inget överraskande i sig. Stadgarna är tolv år gamla, det är läge att se över dom, säger hon.

Hon tycker också att parterna har en bra relation i Norrköping, så det ligger i allas intressen att ha en dialog om detta, menar hon. Parterna ska ses om några veckor.

– Då är det läge att se över överenskommelsen, säger Anita Andersson Landegren.

Fastighetsägarnas uppsägning påverkar inte hyresvärdar som anslutit Rätt Hyra eller hyresgäster som bor hos hyresvärdar vars fastigheter finns i Rätt Hyra.