Norrköpingsbon vill rädda jättedammen

Den väldiga Mosuldammen i Irak är fortsatt hotad av kollaps. Norrköpingsbon Nasrat Adamo var med när den byggdes och ingår nu i en fristående grupp som förser den irakiska regeringen med förslag på hur dammen kan räddas.

22 januari 2017 18:00

Mosuldammen uppfördes i floden Tigris under 1980-talets första hälft under Saddam Husseins vakande öga. Projektet var prestigefyllt och storslaget men dammen byggdes i högt tempo på en ostadig grund av kalksten och gips. Ganska snart dök de första sprickorna upp i dammväggen och de kräver nu daglig tillsyn och tätning. Larmen om kollaps har funnits i flera års tid.

Mosuldammens tillstånd försämrades ytterligare under de tio dagar terrorgruppen IS kontrollerade den i augusti 2014. Under de dagarna skedde inget underhåll alls.

Den irakiske ingenjören Nasrat Adamo, sedan december 2006 bosatt i Norrköping, lägger en stor del av sin vakna tid åt att försöka hitta lösningar på hur Mosuldammen kan säkras på lång sikt. När dammen byggdes tillhörde han den irakiska regeringens departement för konstbevattning och följde arbetet på nära håll. Han menar att larmen och farorna bagatelliserades från högre ort redan från start.

Nu är han, som infödd Mosulbo, oroad över vad som ska hända med dammen. Ska den rasa? När i så fall?

– Situationen är mycket kritisk, säger han. Jag bryr mycket fortfarande väldigt mycket om det irakiska folket och känner ett ansvar för att sprida kännedom om problemen. I värsta fall kan dammen kollapsa och orsaka miljontals människors död. Samtidigt måste man vara realist och hålla sig till fakta. Amerikanska arméingenjörer har liknat situationen vid en tickande atombomb. Det är väl starkt. Det går fortfarande att rädda dammen.

Faran: 18 meter hög flodvåg

Nasrat Adamo har, tillsammans med kollegan Nadhir Al-Ansari vid Luleå tekniska universitet, skrivit ett antal rapporter om Mosuldammens status. Det är alarmerande läsning som inte gör några försök att sopa problemen under mattan.

– Vi har siffror på allt. Om dammen är fylld till bredden, 330 meter över havsnivån, och brister kommer drygt 6,2 miljoner människor att påverkas. Många av dem kan dö i den 18 meter höga flodvågen som når Mosul inom några timmar. Just nu är dammen fylld upp till 308 meter och det skulle innebära att lite drygt tre miljoner skulle drabbas vid en kollaps. En stor del av Iraks befolkning är hotad och flodvågen skulle också nå Bagdad.

Nasrat Adamo konstaterar samtidigt att Iraks regering nu förefaller att ta hoten på allvar.

– Jag har fått ett gott första intryck av Hassan al-Janabi som nyligen tillträdde den ministerpost som har särskilt ansvar för dammen. Han vill verkligen göra någonting åt saken. Tidigare vägrade man att ens prata om problemet och gömde sig bakom propaganda. Men att bara laga dammen med fogning dag efter dag är ingen lösning på sikt. Nu har Hassan al-Janabi kallat de berörda till ett möte i Bagdad i mars där både problem och lösningar ska diskuteras.

Så kan dammen räddas

De rapporter som Nasrat Adamo och Nadhir Al-Ansari ligger bakom har enligt uppgift nått den irakiska regeringen via en tredje part. Nasrat Adamo och hans kollega hoppas nu att materialet kan leda till någonting gott. Nasrat Adamo är, trots allt, övertygad om att Mosuldammen kan räddas.

– Vi har skissat på tre lösningar, säger han. En där man bygger en ny vägg som trycks ned i fundamentet. Hundra meter skulle täcka den nuvarande dammen och ytterligare 140 meter skulle byggas ned i grunden. Tekniken finns, men det är en svår och dyr lösning.

Nasrat Adamo var dessutom med som ansvarig när en annan damm, Badushdammen, började byggas 40 kilometer nedströms från Mosuldammen i slutet av 1980-talet. Under Irakkriget avstannade projektet och är ännu bara knappt halvfärdigt. Men platsen är bättre vald och Nasrat Adamo menar nu att Badushdammen skulle kunna ersätta den hotade Mosuldammen.

– Den står på starkare fundament och kan fungera som ersättning. I så fall skulle Mosuldammen avvecklas. En tredje lösning skulle kunna vara en kombination av de två första. Läget är allvarligt men går att lösa. Men det är ingenting som Irak klarar på egen hand. Det behövs ett stort stöd, inte minst ekonomiskt, från omvärlden.

Själv har inte Nasrat Adamo besökt Mosuldammen på tio år. Han lämnade Irak för gott i december 2006 och valde Norrköping för att dottern redan bodde här.

– Jag har blivit fantastiskt väl mottagen i Sverige och jag känner ännu tacksamhet till Laila Olsson som var min första svensklärare på Komvux.

Men den hotande katastrofen vid Mosuldammen lämnar honom samtidigt ingen ro.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa