Norrköping får del av EU-miljoner

Norrköping är en av flera kommuner som deltar i EU-projektet "Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet". Målet är att minska miljöpåverkan på grund av plastanvändning.

19 december 2017 14:00

De största kommunerna i regionen Östra Mellansverige orsakar varje år ett koldioxidutsläpp på cirka 4 000 ton, vilket motsvarar cirka 1 600 bensindrivna bilars körning under ett år. Utsläppen beror på användningen av olika arbetsmaterial som är tillverkat av fossil plast, som till exempel skoskydd, soppåsar, bestick och muggar.

Nu vill kommunerna Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Uppsala minska plastens påverkan på miljön genom att skära ner på förbrukningen av plast, samt välja förnybara material eller återvunnen plast.

– Projektet syftar bland annat till att ge kommunerna verktyg för att nå en hållbar plastanvändning. Som första steg har vi påbörjat en kartläggning av inköpen för förbrukningsmaterial i plast. Kartläggningen ska vara klar i mars 2018 och kommer innebära att vi kan ställa hårdare krav i upphandlingar för de produktgrupper vi ser medför störst miljö- och klimatpåverkan, säger Karin Faxér, utredare i Norrköpings kommun.

De deltagande kommunerna har nu blivit beviljade sammanlagt 3,5 miljoner kronor i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att genomföra samverkansprojektet, som kommer att pågå fram till och med år 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Viktor Danielsson

Ämnen du kan följa