Nedläggningarna kan ge platsbrist

Om de tre äldreboenden, som nu diskuteras, verkligen läggs ner hamnar Norrköpings kommun under det platsantal som behövs för att täcka behovet.

20 oktober 2012 00:00

Det skriver vård- och omsorgskontoret i det förslag om att lägga ner Timmermannens äldreboende, som skickades ut i går. På onsdag ska nämnden ta ställning till det.

Den siffra som generellt används vid planering av äldreboende är att det behövs platser motsvarande fem procent av antalet invånare över 65 år. Det ger ett behov av 1 254 platser i Norrköping nästa år. Om de tre äldreboendena läggs ner, minskar antalet platser med 103 och Norrköping hamnar på en täckningsgrad på 4,6 procent. Särskilt i Kvillinge blir det platsbrist, varnar kontoret.

Men om inget görs saknar vård- och omsorgsnämnden nästan 40 miljoner kronor till sina verksamheter nästa år. De orsaker till det som lyfts fram är det nya sättet att räkna ut hur mycket pengar nämnden ska få, Socialstyrelsens krav på ökad bemanning på demensboenden och det ökade behovet av demensplatser.

Av nämndens driftsbudget går 92 procent till personalkostnader. För att budgeten ska gå ihop behöver antalet årstjänster minskas med 86. Det är i det läget som vård- och omsorgskontoret går fram till nämndens politiker med förslag om att lägga ner tre äldreboenden.

På onsdag får politikerna ta ställning till förslaget att lägga ner Timmermannen i Hageby. Det innebär inflyttningsstopp från 25 oktober och att en arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram en plan för hur nedläggningen ska genomföras.

På decembersammanträdet ska Hallegården i Skärblacka och Östergården i Åby tas upp. De som nu bor på de tre enheterna ska, enligt förslaget, erbjudas förtur till lediga lägenheter på andra äldreboenden och kommunen står för flyttkostnaden.

Frågan om att bygga om enheterna till trygghetsboende kommer i nästa steg. Kommunstyrelsen föreslås få utreda om det är möjligt.

På de tre äldreboendena finns ungefär 86 årsarbetare, men ingen fast anställd ska sägas upp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall