Moderaterna vill införa slöjförbud

En klädkod för kommunikation ska införas för alla kommunalanställda, tycker Nya Moderaterna. Det innebär att de heltäckande slöjorna niqab och burka skulle förbjudas.

12 maj 2016 17:30

– Vi tror att det är viktigt när man jobbar på en förskola att man kan kommunicera med barnen och med en heltäckt klädsel är det svårt att se mimik och gester, säger Sophia Jarl (M) som tillsammans med partikollegan Pär Linderoth lagt en motion till kommunfullmäktige.

I dag är heltäckande slöjor inget problem i skolor, förskolor eller äldrevård och Sophia Jarl pekar i stället på de invandrare som de senaste åren kommit till Sverige.

– Jag vill inte att vi hamnar i en sits där flera på sikt har burka och niqab, då är det bra att förebygga det innan det blir ett problem, säger Sophia Jarl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tror däremot inte på ett helförbud utan föreslår att motionen ska avslås. Ett generellt förbud för en grupp medarbetare skulle strida mot diskrimineringslagen och utskottet föreslår i stället att arbetsgivaren i enskilda fall ska kunna förbjuda burka och niqab. Ett förbud skulle bara gälla i de fall där det väsentligt försvårar för kommunikation eller strider mot hygien- eller säkerhetskrav.

Sophia Jarl tror tvärtom att förslaget kommer att finna stöd i kommunfullmäktige.

– Vi vill ha en skola och äldreomsorg där man kan anställa folk från olika länder och kulturer, men också tydliga riktlinjer för klädsel. Det hoppas jag att alla partier är med i. Precis som vi sätter upp regler för att inte röka på arbetsplatsen så är det här också ett sätt att göra verksamheten bättre för den som använder den, säger Sophia Jarl.

Om en en kvinna som är utbildad lärare i sitt hemland själv väljer att bära burka, kan inte ett helförbud försvåra hennes integration i samhället?

– Tvärtom. Jag tror att man har lättare att förhålla sig till ett samhälle med tydliga riktlinjer. Man behöver inte slitas mellan det gamla och det nya utan vet att så här fungerar det här. Det tror jag att det finns acceptans för i grupperna som det gäller, säger Sophia Jarl.

Just nu förbereder hon en ny motion som ska förbjuda flickor under femton år att bära slöja i skolan, något som hon anser kommer att stärka flickorna i att vara som de själva vill.

Slöja täcker endast håret.

Niqab täcker håret och ansiktet.

Burka täcker hela kroppen samt ögon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monica Hansson