Det var den 9 december som den 41-årige mannen gick in på Mediamarkt i Norrköping och plockade på sig en mobiltelefon. Att han passerade kassan utan att betala var också medvetet, skulle han senare medge, för hans avsikt var att stjäla. Däremot kände han inte till att mobilen han valt ut var så dyr: 11 495 kronor.

Det oaktat döms 41-åringen nu till två månaders fängelse för stöld, där påföljden även inkluderar en tidigare villkorlig dom som omvandlas till fängelse. Mannen, som är georgisk medborgare, ska även utvisas ur landet med förbud att återvända inom fem år.