Miljoner i kvarstad begärs i muthärva

Den huvudmisstänkte i muthärvan inom Kriminalvården har tjänat mångmiljonbelopp på att ta emot mutor. Det hävdar åklagaren som nu begärt kvarstad på sammanlagt drygt 25 miljoner kronor av ex-chefens tillgångar.

22 februari 2012 22:14

Muthärvan inom Kriminalvården har utretts sedan våren 2010. En 66-årig ex-chef misstänks för att i åratal ha låtit sig mutas i samband med projektering och byggnation av anstalter och häkten. Mutbrotten, som betecknas som grova, ska ha begåtts under åren 2006-2010.

Åtal har ännu inte väckts. Men nu har utredningen nått så långt att överåklagare Gunnar Stetler, Riksenheten mot korruption, kunnat värdera vad de inblandade tjänat på fifflet och hur stora skador som drabbat 66-åringens arbetsgivare. Det framgår av de kvarstadsyrkanden som inlämnats till tingsrätten.

Det handlar om kvarstad på värden för sammanlagt drygt 25 miljoner kronor hos ex-chefen. Av den summan vill åklagaren att drygt 16 miljoner kronor ska betalningssäkras solidariskt med en 65-årig Norrköpingsföretagare och dennes företag. Ex-chefen och företagaren är båda misstänkta på flera punkter i det kommande åtalet.

Så ska till exempel företagaren under 2009-2010 i Båstad till- och nybyggt ett hus för ex-chefens räkning. Värdet på mutan har enligt åklagaren uppgått till drygt 3,7 miljoner kronor. Under åren 2006-2008 ska ett annat företag ha betalat sammanlagt 11,6 miljoner kronor som ersättning för att det valts som leverantör till Kriminalvården.

Ex-chefen misstänks även för oegentligheter också under sin tidigare anställning hos Rikspolisstyrelsens, RPS. Där ska han "med öppna ögon" ha tecknat för arbetsgivaren ofördelaktiga avtal med anknytning till polishuset i Linköping. Avtalen tecknades under åren 2004-2005 och beräknas ha kostat arbetsgivaren RPS minst 8,9 miljoner kronor. Åklagaren betecknar fifflet som "samhällsfarligt" och yrkar på kvarstad på 8,9 miljoner kronor.

Flera företag och deras företrädare är misstänkta i härvan. Mot ett av dem riktas kvarstadskrav på sammanlagt 19 miljoner kronor, 11 miljoner avser den brottsvinst bolaget haft. Kvarstaden på resterande åtta miljoner ska täcka den företagsbot åklagaren kommer att yrka på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingemar Norgren