Miljardär satsar i kommunens sociala insatser

Miljardären Laurent Leksell, huvudägare i medicinteknikbolaget Elekta, ska bidra med sociala investeringar i Norrköping.

15 februari 2016 16:00

Laurent Leksells far, kirurgen Lars Leksell (1907-1986), uppfann strålkniven för cancerbehandling. Den är grunden för det internationella medicinteknikbolaget. 2013 bildade Laurent Leksell bolaget Leksell Social Ventures AB för filantropi och sociala investeringar. Bolaget investerar tio miljoner kronor i samarbete med Norrköpings kommun i ett så kallat socialt utfallskontrakt (se faktaruta).

– Det här är det första sociala utfallskontraktet i landet, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) när samarbetet presenteras på måndagen. Investeringen gäller projekt som ska minska kommunens kostnader för placering på HVB-hem och återplaceringar på statliga insitutioner (Sis). Dessutom ska skolresultaten förbättras. Bolagets återbäring på investeringen är kopplad till hur mycket kommunen lyckas spara via förebyggande insatser.

– Tänk om ett företag fick betalt efter hur bra barnen mår, säger Leksell Social Ventures vd Henrik Storm Dyrssen om idén bakom bolaget.

– Vi har 50 miljoner kronor, och avsikten är att locka in andra finansiärer. Investerare letar efter sådant som ger stadig avkastning, och vad kan inte vara mer långsiktigt än att avskaffa sociala problem? säger han.

Privata sociala investeringar är inget nytt, men mest förekommande i USA och England under begreppet social impact bonds. 2014 skrev dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) ett inlägg i Svenska Dagbladet och propagerade för den här modellen, som nu slagit rot i Norrköping.

– Vi har följt kostnaderna för 61 individer under en tvåårsperiod från 2013. För de som kostar mest kan det röra sig om en miljon kronor per år i institutionskostnad, säger kommunens ekonomidirektör Claes Magnell. Under två år framöver kommer kostnaderna för en lika stor grupp socialt utsatta barn och ungdomar att studeras, och jämföras med kostnaderna för gruppen som följdes från 2013. Därefter ser kommunen om den sparat pengar för placering i HVB-hem och på statliga institutioner. Sparas kommunala kostnader, återfår investeraren pengar.

Går det inte att uppnå dessa resultat utan en privat investerare?

– Vi hade kunnat göra detta genom att avsätta extra pengar till socialtjänsten. Men om det här fungerar kan vi utveckla en modell som sprids i landet, säger Lars Stjernkvist. Även Sveriges Kommuner och Landsting och bolaget Health Navigator är involverade.

Socialt utfallskontrakt

Sker sociala insatsen enligt kontraktet återbetalar kommunen 40 procent av investeringssumman. Om insatsen minskar socialtjänstkostnaden återbetalas investeringen till en summa som exakt motsvarar hela den minskade kostnaden upp till tio miljoner kronor. Sparas över tio miljoner kronor per år för insatsen, och skolprestationerna dessutom förbättrats, kan återbetalning ske av ett belopp som motsvarar minskade socialtjänstkostnader upp till ett tak på två miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Johansson