Medlemmar vädjar om besked

Väntan på besked kring Dagsbergsfältets öde tär på Norrköpings fältrittklubb. Nu har flera medlemmar skrivit ett öppet brev till beslutsfattarna i kommunen.

12 januari 1916 16:01

– Vi känner självklart en oro. Vi har väntat så länge nu. Det här hindrar oss i planeringen och utvecklingen av vår verksamhet. Vi har till och med en skiss på ett förslag till ridhus som ligger på vår hemsida. Vi vill ju komma vidare, säger Karin Strand.

Hon är en av ett tiotal medlemmar som undertecknat ett öppet brev som nu skickats till kommunen. Förhoppningen är att beslutsfattarna ska ta sig en extra funderare kring vad placeringen av en brandstation på Dagbergsfältet skulle innebära för såväl ridklubben som Norrköping i längden.

NT har vid flera tillfällen berättat om att räddningstjänsten är i stort behov av en ny station. Den nuvarande vid Nya Parken är omodern och dessutom försvåras utryckningarna av de numera avsmalnade gatupartierna i området.

Redan i ett tidigt skede lyftes Dagbergsfältet fram som en lämplig byggplats på grund av bra anslutningsmöjligheter till de större vägarna. Sedan dess har oron gnagt hos fältrittklubben.

När NT besökte klubben för närmare ett och ett halvt år sedan sade ansvariga tjänstemän inom kommunen att beskedet skulle komma några månader senare. Men det förblev tyst. Så ett år senare kom uppgifter om att man tittade på alternativa platser.

– Men något konkret har vi inte hört. Vi förstår självklart att det måste finnas en brandstation, och våra hästar tror jag inte skulle fara illa av om den låg intill. Det är bara det att det hästar enligt lag måste ha en viss yta hagmark att röra sig på och den försvinner om brandstationen byggs på fältet, säger Karin Strand.

I brevet lyfter medlemmarna också fram den betydelse verksamheten har för ungdomarna i kommunen. En centralt belägen ridklubb som i princip alla som vill, kan ta sig till.

Medlemmarna vidgar också perspektivet och pekar på att en bebyggelse av Dagbergsfältet skulle innebära att den sista gröna biten av det området försvinner. "Fältet som är ett av riktmärkena när man kommer in i staden via E22an riskerar att sakta raderas ut".

Anders Svedmark, stadbyggnadsstrateg som har ärendet på sitt bord säger nu att räddningstjänsten fått tre, fyra förslag att titta närmare på, varav ett är Dagbergsfältet.

– Men det finns alltså fler, så det ser ändå lovande ut. Om två-tre veckor kommer vi vara klara med ett pm där vi lägger fram de slutsatser vi dragit kring förutsättningarna, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ramstedt