Under mer än tre månaders tid, från juli till oktober 2016, gjorde kommuninvånare nästan dagliga kontroller av toaletten på Söder Tull. Det han kom fram till var då att den bara fungerade i ungefär en vecka, och under senare delen av 2017 växte problemen återigen, menar han.

Nu har mannen därför lämnat in ett medborgarförslag om att toaletten borde ersättas med en bajamaja. "Hellre en 'bajamaja' som fungerar än en toalettbyggnad som enbart är användbar som rörlig reklampelare", skriver mannen till i sitt förslag.

Och kommunen bekräftar att den inte fungerat.

Artikelbild

| Nödvändig. Hellre en fungerande bajamaja än en trasig toalett, menar kommuninvånaren.

– Absolut, den har krånglat jättemycket. Det skedde efter att den blev gratis, säger Marie Engström på tekniska kontoret.

– Folk går in och ut som de vill, så det fungerar inte som det var tänkt. Och den är gammal också.

Medborgarförslaget om att sätta dit en bajamaja har ännu inte behandlats, men sannolikt kommer kommunen anse att det inte behövs. För inom kort ska en ny handikappanpassad toalett sättas upp vid hållplatsen.

– Vi har ingen tidsplan, men alla bygghandlingar är inne, säger Marie Engström.