Många regler kring Attefallshus

Sedan i somras behövs inget bygglov för vissa ny- och tillbyggnader. På torsdagen höll bygglovskontoret ett seminarium och svarade på frågor om de nya så kallade Attefallshusen.

9 oktober 2014 07:55

Seminariet hölls på Louis De Geer i Norrköping och det var Rune Johansson från Byggutbildarna i Stockholm som berättade om de nya reglerna kring Attefallshus - alltså de ny- och tillbyggnader som man numera får göra vid småhus utan att först söka bygglov.

Av det dryga 30-talet åhörare som kommit var den övervägande delen privatpersoner som själva går i byggtankar.

Krävs grannes medgivande

Även om ny- och tillbyggnaderna inte kräver bygglov måste man göra en bygganmälan och invänta startbesked innan man sätter igång. Det finns också en rad andra bestämmelser att ta hänsyn till. Vill man bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande. Placerar man en komplementbyggnad för långt bort bryter den mot reglerna, hamnar den för nära sätter brandskyddsreglerna stopp. Och vill man bygga sjönära kommer miljöbalken och strandskyddet in i bilden.

Får inte såga i takstolar

När de nya reglerna infördes i somras var det många på bygglovskontor ute i kommunerna som bävade - så även i Norrköping.

– Många tror att regeländringen innebär att det är fritt fram att göra allting och risken finns att de gör lite hur som helst. Men man får inte såga i takstolar för att sätta in takkupor eller göra hur man vill med bärande konstruktioner. Det är sånt vi befarar kan bli fel, säger Roger Åslund, förste byggnadsinspektör på Norrköpings kommun.

Hittills är det mellan 60 och 70 bygglovsansökningar som kommit in till bygglovskontoret i Norrköping gällande nya Attefallshus.

– Men vi vet inte hur många som byggt utan att skicka in anmälan, säger han.

En farhåga är att kommunen ska få påringningar från grannar om byggnationer som inte anmälts.

– Då blir det jobbigt för kommunen när de måste ut och kontrollera efteråt, säger Rune Johansson.

Viktigt med bygganmälan

Det finns många skäl till varför man inte ska slarva med bygganmälan. Dels kan man drabbas av sanktioner och det kan bli dyrt. Dels kan det bli allvarliga konsekvenser som går att undvika om bygglovskontoret får ett ord med i laget.

– Om man placerar ett komplementhus nära ett bostadshus och har fönster på båda, så måste det vara brandklassade fönster. Det fattar inte folk. Man ser också många Attefallshus som har glasade väggar från golv till tak. Men då måste det vara säkerhetsglas. Har man inte det och ett barn skulle råka halka och fara med huvudet mot rutan - då är det adjöss, säger Rune Johansson.

Attefallshus

Sedan den 2 juli 2014 är det bygglovsfritt att

- uppföra en komplementbyggnad på högst 25 kvm

- bygga till sitt en- eller tvåplanshus med högst 15 kvadratmeter

- bygga upp till två takkupor

- inreda ytterligare en bostad, till exempel i ett tvåvåningshus

Men - åtgärderna måste anmälas till byggnads- och miljöskyddsnämnden och vissa andra krav måste följas.

Och innan bygget får påbörjas måste nämnden utfärda ett startbesked, efter att de först prövat om det planerade bygget följer gällande regler.

Källa: Norrköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Mi Skoog