"Män över 55 år är överrepresenterade"

Den här veckan hålls världens första konferens om klimatförnekelse i Norrköping. Forskare från olika delar av världen ska diskutera varför många människor är skeptiska eller likgiltiga till vetenskapliga resultat om klimatförändringarna.

25 oktober 2016 19:36

– Vi har samlat 25 forskare med olika typ av bakgrund för att diskutera klimatförnekelse, säger arrangör Martin Hultman, docent på Tema teknik och social förändring, LiU.

– Sociologiska aspekter, massmedias roll, utvinningsindustrins makt och socialpsykologiska aspekter är några av delarna i konferensen.

Redan 1989 klev klimatfrågan fram i ljuset i Sverige när vetenskapen fick politikerna att fatta beslut om en koldioxidskatt när man hade insett farorna med utsläpp kopplade till fossila bränslen.

– Men sen hände egentligen inte så mycket, konstaterar Martin Hultman.

– Globalt har utsläppen fortsatt att öka och man frågar sig också idag varför så lite händer nu när många länder skrivit på Paris-avtalet. Det framstår som mycket inkonsekvent att Norge till exempel just nu planerar för oljeutvinning i Arktis.

Forskarna vill försöka ta reda på mer om detta.

– Vi kan se att det är män över 55 år som är överrepresenterade bland klimatförnekarna, säger Martin Hultman.

– Donald Trump finns i den här gruppen och i Sverige röstade Sverigedemokraterna nej till att skriva under Paris-avtalet.

Efter den tre dagar långa konferensen fortsätter arbetet i forskargruppen.

– Det är vår tydliga ambition att starta ett globalt forskningsprogram, säger Martin Hultman.

– Det här är en viktig fråga för hela samhället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson