M ville ge mer stöd till föreningen

"Vi drog i nödbromsen för att den befintliga brottsofferjouren ska kunna fortsätta sin verksamhet", säger Joanna Sjölander (M), andre vice ordförande i socialnämnden.

27 mars 2018 21:00

LÄS MER: Bråk runt Brottsofferjouren: "Risk för att brottsoffren kommer i kläm"

Joanna Sjölander berättar att socialnämndens presidium hade lagt ett förslag om att den lokala brottsofferjouren, som begärt utträde ur riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige, skulle få fortsatt uppdragsbidrag. Men inför nämndens möte den 21 mars drog socialkontoret, enligt henne, tillbaka presidiets förslag och föreslog istället att tjänstemännen skulle få i uppdrag att utreda vem som bäst kunde erbjuda brottsoffer stöd – antingen den lokala brottsofferjouren, som funnits i närmare 30 år, eller den nationella Brottsofferjouren Sverige.

Moderaterna vände sig mot det nya förslaget, eftersom det skulle ha inneburit att den befintliga lokala brottsofferjouren skulle få lägga ner sin verksamhet direkt.

– Här har vi en verksamhet med en anställd och 32 ideella stödpersoner som fungerar kontra en brottsofferjour under uppbyggnad. Om vi inte hade dragit i nödbromsen och sett till att de fått fortsatt bidrag hade det inte funnits någon brottsofferjour i Norrköping, eftersom riksorganisationen bara hänvisar till brottsofferjourerna i kringliggande län. Varför ska man krossa en väl förankrad och fungerande ideell verksamhet? säger Joanna Sjölander.

Hon yrkade på att den lokala brottsofferjouren skulle få fortsatt uppdragsbidrag i ett år till. Majoriteten valde dock att endast förlänga bidrag ett kvartal till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel

Ämnen du kan följa