M gör satsning för långtidsarbetslösa

Moderaterna i Norrköping vill i budgeten avsätta fem miljoner kronor till att anställa ett tiotal personer som handledare för personer som fått extratjänster.

6 september 2017 16:15

Den styrande kvartetten i Norrköping, S, C, L och KD, har i år, som en arbetsmarknadsåtgård betald av statliga medel, tillsatt så kallade extratjänster. Målet är att få till 250 sådana tjänster, som ger möjlighet för nyanlända och långtidsarbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna kan bestå av diskning och bäddning på vårdboenden.

– Handledarna ska finnas som stöttning och för hjälp med att söka en annan typ av jobb sedan, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M) som tillsammans med parti- och oppositionsrådskollegan Ingrid Cassel presenterade förslaget på onsdagen.

Kommunens kostnad för försörjningsstöd är 251 miljoner kronor för i år. För att minska summan vill M sätta folk i arbete – med särskild inriktning på långtidsarbetslösa.

– 3 000 familjer och 5 000 individer berörs av försörjningsstödet. säger Ingrid Cassel. Det finns runt 2 500 långtidsarbetslösa i Norrköping.

– Det finns personer som kom hit från Bosnien på 1990-talet som fortfarande är arbetslösa. Då måste man fundera på vad man gjort för fel, säger Sophia Jarl. M tycker att långtidsarbetslösa hamnat i skuggan av insatser för nyanlända:

– Det finns så mycket insatser för nyanlända, men även långtidsarbetslösa behöver hjälpas, säger Sophia Jarl.

Är det för att få tillbaka väljare från SD som ni vill satsa på långtidsarbetslösa?

– Nej, det handlar inte om att ställa grupper mot varandra. Men vi kan inte ha en arbetsmarknad där alla åtgärder riktas mot nyanlända, säger Sophia Jarl och tillägger:

– De flesta partier måste tycka det är bra att långtidsarbetslösa kommer i arbete.

M hoppas fler partier nappar på förslaget om särskilda handledare.

– Jag förvånas över att inte de borgerliga kamraterna krävt handledarskap till extratjänsterna, säger Sophia Jarl.

Är det här en inbjudan till övriga borgerliga partier att ansluta sig till ert förslag?

– Vi vill få ett borgerligt styrt Norrköping, säger Sophia Jarl.

Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD), ansvarig för vård och omsorg, säger:

– Naturligtvis ska de som kommer ut på extratjänster bli väl mottagna. Det är viktigt med bra introduktion, säger hon och räknar med att introduktionen på arbetsplatsen ifråga ordnar sig på samma sätt för dem med extratjänster, som för alla andra som kommer till en ny arbetsplats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Johansson

Ämnen du kan följa