(M): Enkla jobb och höj lärarlönerna

Moderaterna lade i dag fram sin egen budget - vill satsa på skolresultat och bekämpa arbetslösheten.

6 oktober 2017 18:30

Det största problemet i Norrköping är arbetslösheten och de dåliga skolresultaten, anser moderaterna. Även vården är ett eftersatt område. Moderaterna vill satsa sju miljoner på enkla jobb.

– Vi ser att vården behöver fler händer som avlastar. Personalen är extremt belastad. I skolan är det allt för många som inte får gymnasiekompetens, säger Sophia Jarl, moderaternas gruppledare.

Dessutom har Norrköping en stor andel långtidsarbetslösa och många med låg utbildning. Moderaterna vill fånga upp dessa med så kallade enkla jobb. Sju miljoner kronor vill de avsätta för att återinföra vårdbiträden och tillsätta barnskötare.

– Det är en låg kostnad med tanke på vad vi får. Det här är människor som har försörjningsstöd. Nu blir det riktiga jobb istället, säger Sophia Jarl.

Barnskötarna ska inte ersätta förskolelärarna. Deras huvuduppgift blir omsorg och vårdnad, medan förskolelärarna är ansvariga för pedagogiken.

– Nyanlända och långtidsarbetslösa kommer i och med detta enklare in i samhället och på arbetsmarknaden, säger Ingrid Cassel, moderaternas vice gruppledare.

Lärarlönerna måste också prioriteras, anser moderaterna. Alltför många lärare flyttar från Norrköping till andra kommuner. 30 miljoner kronor vill de få loss till det.

– Vi tror lönerna är en stor orsak till lärarflykten, säger Sophia Jarl.

Men satsningar kostar pengar, så det måste sparas också. Majoritetens budget ligger totalt på 1,8 miljarder, moderaterna vill dra ner investeringstakten med 300 miljoner genom besparningar och minskade lån.

Besparningar kan man göra genom en allmän effektivisering i samtliga nämnder i Norrköping med en procent. Man kan också senarelägga en del planerade projekt, menar moderaterna.

– Allt extravagant kan vi låta bli just nu. Paviljonger utmed strömmen, det kan vi vänta med, säger Sophia Jarl.

Moderaterna vill avvakta och se vilka statliga stödbidrag man kan få till gång- och cykelbanor.

– Och det gäller även på andra områden. Vi får utgå från vad vi har råd med. Tänk om det kommer en lågkonjunktur igen, säger Sophia Jarl.

Moderaterna menar också att det finns outnyttjade resurser.

– Kommunen gör en kalkyl på byggnad av skolor och förskolor utan att prata med friskolorna om vad de kan bidra med, säger Sophia Jarl.

Vad gäller strukturinvesteringarna, till exempel hamnen och Kardonbanan, går man på samma linje som majoriteten som ligger på cirka 379 miljoner kronor.

utbyggnad av skolor och förskolor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Calle Slättengren

Ämnen du kan följa