Lösningen: "De är gedigna byggnader"

Det är brist på förskoleplatser i Norrköping och nu utreds huruvida modulförskolor kan vara en lösning.

18 december 2017 10:30

– De är gedigna byggnader, men tar inte lika lång tid att uppföra som de modellförskolor som är standard i kommunen i dag, säger Daniel Ackerman, kommunikatör på Norrevo fastigheter.

Det kommunala fastighetsbolaget har inlett en utredning i samarbete med utbildningskontoret för att undersöka om modulförskolor i framtiden kan användas i större utsträckning i Norrköping.

En modulförskola är en prefabricerad byggnad, som alltså inte byggs på plats utan kommer färdig.

– Den främsta fördelen är smidigheten, eftersom de inte medför ändringar i några detaljplaner eller behöver ta hänsyn till den överhettade lokala byggmarknaden, säger Daniel Ackerman.

Just nu finns ett förslag på att förskolan Smultronet i Sandbyhov, som brann i oktober, ska ersättas av en modulförskola. I underlaget till förslaget står det att en prefabricerad förskola har en "något lägre kvalité på konstruktion och material".

Är en modulförskola ett mellanting mellan modellförskola och en paviljong?

– Nej, nej, absolut inte. En paviljong är en högst tillfällig lösning och det är inte en modulförskola. De är gedigna byggnader, precis som villor som köps färdiga och fraktas till en tomt.

Nu ska modulförskolornas för- och nackdelar vägas mot varandra för att skapa ett underlag för politikerna att besluta utifrån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Holmer

Ämnen du kan följa