Löfven på snabbvisit i Norrköping

Idag presenterade Stefan Löfven och Magdalena Andersson Socialdemokraternas valmanifest "Kära framtid" och startade samtidigt sin valturné.

2 september 2014 07:55

Turnén började på Grillska gymnasiet i Stockholm där även Carin Jämtin och Mikael Damberg deltog, turnébussen fortsatte sedan till Campus Norrköping. Att alla destinationer på turnéns första dag är lärosäten är ingen slump, skolan och utbildning var inte bara huvudtemat under besöket i Norrköping utan är även i fokus i det presenterade valmanifestet. De sjunkande kunskapsresultaten i skolan nämns redan i inledningens tredje mening och Magdalena Andersson skrädde inte orden när hon beskrev regeringen Reinfeldts skolpolitik.

– Vi tycker att det är något av det dummaste och mest obegripliga som den här regeringen har gjort, att spara på den högre utbildningen för att sänka skatten. Det är ett synnerligt obegåvat sätt att möta framtiden för Sverige och för svenska ungdomar. Andersson följde upp kritiken med ett löfte om att skapa 1190 nya högskoleplatser i Östergötland. Löfven och Andersson hade innan passat på att fråga de närvarande studenterna om deras situation och ett av deras återkommande problem var bostadsbristen. Den här bristen menade Magdalena Andersson skulle lösas med ett speciellt stimulansbidrag för byggande av studentbostäder och lägenheter för unga, något som närvarande kommunalråd Lars Stjernkvist var snabb med att påpeka redan nu ska vara under planering. Totalt 40 miljarder i reformer utlovas i manifestet som utöver satsningarna på utbildning även lägger stort fokus på jobben och då framförallt ungdomsarbetslösheten. Ett av förslagen är en så kallad 90-dagarsgaranti där ungdomar under 25 år ska garanteras antingen jobb, praktik eller utbildning efter max 90 dagars arbetslöshet. När Magdalena Andersson fick frågan om inte en sådan garanti mest skulle vara en tillfällig lösning så svarade hon att det finns väldigt många riktiga jobb som behöver utföras.

– Bland annat inom hemtjänsten och äldreomsorgen så finns det stora behov idag. Socialdemokraterna i Norrköping har som mål att halvera ungdsomarbetslösheten och att till år 2020 ha skapat närmare 5000 jobb och de hoppas att beslut på riksnivå kommer bidra till att uppfylla de målen. Efter mötet rusade Löfven och Andersson vidare, innan dagens slut ska de ha besökt Hagagymnasiet, hålla torgmöte i Linköping samt möta Utrikespolitiska föreningen på Linköpings Universitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!