Linköping kan ta över Brogrens nattklubb

Utestället för funktionshindrade, Brogrens nattklubb, lägger ned verksamheten i Norrköping på grund av för få besökare.

Linköping visar intresse att ta över.

– Jag tror fortfarande på min idé och det gör Linköping också. Processen går dock något långsamt, säger Marcus Brogren.

Bristande engagemang

Det är snart två år sen han startade Brogrens nattklubb i Dynamos lokaler. Den är Sveriges första uteställe helt anpassad för funktionshindrade och klubbkvällar har hållits en gång i månaden. Men den 23 november blir alltså den sista. Från att ha varit ett 30-tal besökare varje gången den första tiden är besöksantalet nu nere på omkring fem personer.

– Det är för få för att det ska vara roligt och lönsamt att driva klubben vidare här i Norrköping, säger Marcus Brogren.

Han tror fortfarande att klubben hade varit mer välbesökt om engagemanget från personalen på kommunens boenden varit större.

– En person som jobbar på ett boende inom kommunen sa att det låga antalet besökare berodde på bristen på ork.

Personalen hävdar att de boende har många aktiviteter under dagen och att orken då inte räcker till för att klara av ytterligare en aktivitet på kvällen.

– Kan man då inte ställa in dagsaktiviteten en dag i månaden och gå till nattklubben i stället? Jag tror att det snarare är personalen som inte orkar ta sig iväg.

Flyttar till Linköping

Den sista klubbkvällen bjuds det på hiphop, därefter är utestället ett avslutat kapitel – i Norrköping.

Däremot för Marcus Brogren samtal med Linköpings kommun, som nappat på idén. En lokal finns, men det är ännu för tidigt att säga när eller hur verksamheten kommer att leva vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Holmer

Ämnen du kan följa