Liberaler vill öka tåg-hastigheten

Frågan om höghastighetståg har tagit fart igen, sedan Trafikverket och regeringens förhandlingsgrupp Sverigeförhandlingen presenetrat olika uppfattningar.

27 september 2017 10:47

Trafikverket avser att trafikera en del av en framtida höghastighetsbana mellan Stockholm-Malmö/Göteborg – den så kallade Ostlänken mellan Järna och Linköping – med tåg som kör i 250 kilometer i timmen. Sverigeförhanlingen har i ett yttrande till Trafikverket sagt att tåg som kör i 320 är att föredra, och att en utbyggnad anpassad för de snabbaste tågen (som kostar extra) finansieras genom att regeringen lånar upp pengar, som öronmärks för detta projekt. Inför valet 2014 var höghastighetsbana ett vallöfte från Alliansen – men därefter har Moderaterna beslutat att säga nej till en höghastighetsbana. Även Liberalerna ändrade inställning till höghastighetsbana efter valet – men nu verkar krafter inom både M och L för att väcka nytt liv i frågan om höghastighetsbana vid partiernas kongresser i höst. Moderaterna har arbetsstämma i Örebro 12-15 oktober och Liberalerna har Landsmöte i Västerås 17-19 november.

– Vi tycker lite olika i den här frågan inom Liberalerna. Men jag tillhör dem som tycker att vi ska passa på att utveckla järnvägen med modern teknik och inte med gårdagens teknik, säger regionråd Anita Jernberger (L) i Region Östergötland.

– Jag ska plädera för höghastigetsbana vid Landsmötet, säger hon och berättar att det finns en grupp Liberaler som avser att presentera en motion i detta ämne vid Landsmötet.

Anita Jernberger anser att frågan om höghastighetståg måste ses i ett stort perspektiv, där man även blickar utanför landets gränser.

– Ser man till sträckan Norrköping-Stockholm, så är det perspektivet väldigt litet, och då kan jag förstå att man inte vill ödsla pengar på en höghastighetsbana. Men nu planeras för enjärnvägsföbindelse mellan Danmark och Tyskland, som knyter ihop de nordiska länderna, och då borde vi tänka in det när det planeras för höghastighetsjärnväg.

Anita Jernberger ser en möjlighet i att höghastighetståg kan konkurrera ut flyget på vissa sträckor:

– Det införs skatt på flygresor för att få oss att ändra beteende, men vi är känsliga för tider när vi reser och höghastighetståg kan konkurrera med flyget.

Och hon ser höghastighetståg som en investering som framtida generationer drar nytta av:

– Annars kommer generationer framgent att tänka "hur i hela friden kunde de missa att bygga ut höghastighetsjärnväg"?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Johansson

Ämnen du kan följa