Lars Stjernkvist om Ostlänken

Hallå där Lars Sjernkvist, som på torsdagen mötte infrastrukturminister Anna Johansson för att få klara besked om startdatum för Ostlänken?

28 januari 1916 09:52

Hur gick mötet i Stockholm?

– Ja, jag kan ju börja med att berätta att det var fem otroligt motiverade kommunalråd som klev in till infrastrukturministern. Vi skulle självklart åka tåg till Stockholm men det gick inte på grund av störningar i tågtrafiken så vi fick ta bil istället så samtalet kom ju direkt in på ämnet för dagen, om man så säger.

Fick ni klara besked om Ostlänken?

– Ja, det tycker jag att vi fick. Det har ju spekulerats en del om framflyttad byggstart och det är en debatt som har spridit onödig oro i regionen. Men nu känner jag mig helt trygg med att det är 2017 som gäller för byggstart. Som vi hela tiden har utgått från.

Hur tycker du att infrastrukturministern ser på höghastighetsbanan idag?

– Anna Johansson är, liksom vi kommuner längs banan, helt på det klara med att det här är ett viktigt projekt både nationellt men också för att stärka vår region.

Pratade ni något om byggkostnaden?

– Ja och ministern är bekymrad över att kostnaden verkar bli högre än man från början hade räknat med. Men det där är frågor som vi får prata vidare om för snart börjar förhandlingar om detta.

Hur mycket har Norrköpings kommun hittills investerat i Ostlänken-relaterade förberedelser?

– Vi har ju ännu inte byggt något som är kopplat till Ostlänken. Däremot har vi investerar åtskilliga miljoner i planeringsresurser för att Ostlänken ska gå att genomföra och det är ett arbete som löper på.

Hallå där ...

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulla Ericsson tel: