Larmet: Olja läcker ut i ån

Utsläppen i Pjältån i Graversfors verkar inte ha upphört. NT och bygg- och miljökontoret i Norrköping har fått tips om att olja läckt ut.

3 maj 2017 10:00

Närboende till Sveprol, det företag som misstänks för utsläppen, har hört av sig till bygg-och miljökontoret, som då undersökte platsen utan att finna något.

Dagen efter att en besiktning gjorts av platsen kom en bild till kommunen som visar något som skulle kunna vara olja eller fett.

Företaget har nu blivit kontaktat av bygg- och miljökontoret som vill ha in en rapport om företaget funnit något.

– Nu ska jag dit på ett föranmält besök om två veckor och se om det förkommer någon form av diffusa utsläpp i dagvattnet. Gör det det så vill jag veta hur de tänker förebygga det, uppger Isabell Brobeck, miljö-och hälsoskyddsinspektör.

Det som eventuellt kan läcka ut från företaget Sveprol är inte dieselolja eller bensin, utan fett, då det är det som företaget återvinner.

I ett mejl svarar Seprols platschef Petter Rylén på frågan om vad man vidtar för åtgärder:

"Det läcker sedan i slutet av mars inte ut vegetabilisk olja (eller annat) från vår anläggning ut i Pjältån. Den 26 mars upptäckte vi beklagligt nog ett mycket litet utsläpp i ån, det utsläpp har vi åtgärdat samt säkerställt att det inte kan hända igen.

Den 25 april när vi tog bort oljeuppsamlingslänsar från ovan utsläpp frigjordes 1–2 liter mjuka klumpar av vegetabilisk olja och fastnade längre ner i ån, vid ett fallkullet (omkullfallet, reds anm) träd. Den vegetabiliska oljan har vi också samlat upp, oavsett vilket beklagar vi givetvis det inträffade.

Generellt har vi ett bra och professionellt samarbete med myndigheter och vi har rutiner för att förhindra läckage och utsläpp."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa