Det tog 27 år. Men 2017 var första gången som Norrköping återhämtat sig efter den kraftiga nedgången på början av 1990-talet i och med att drygt 66 000 Norrköpingsbor var i arbete. Det visar färsk statistik från SCB som presenterats av Norrköpings kommun.

Samtidigt är bilden delad. Annan statistik säger att arbetslösheten är fortsatt hög i Norrköping jämfört med ett rikssnittet. I oktober i år var arbetslösheten bland 16–64-åringar i Norrköping 10,7 procent. För riket var den 6,3 procent enligt SCB.

– Det är klart att det finns mycket kvar att göra. Det är glädjande att Norrköping tagit sig tillbaka. Kommunen gör det på sitt sätt och kanske inte alltid så snabbt som vi skulle vilja. Men det här visar på att Norrköping är en överlevare, säger näringslivsdirektör Pontus Lindblom.

Det här är alltså siffror för 2017. Hur 2018 och 2019 blir har inte Pontus Lindblom några exakta svar på. Enligt prognosen för 2018 fortsätter arbetslösheten att sjunka. Det verkar kunna bli samma sak för 2019.

– Fram till nu ser det bra ut för 2018 och det finns bra förutsättningar för 2019. En vision är att kapa arbetslösheten med 1,5 procent varje år. Målet är en arbetslöshet i Norrköping på snittet riksgenomsnittet, minst. Sen kommer det att bli hack på kurvan emellanåt. För mig handlar det fortfarande om att jobba hårt för att göra kommunen till en attraktiv plats att driva eller flytta sitt företag till. Det måste vi vara medvetna om, säger han.

Enligt SCB:s statistik för 2017 finns det många plussiffror för Norrköping. Arbetspendlingen över kommungränsen har ökat både när det gäller in- och utpendlingen. Andelen av befolkningen som är i arbete har också ökat. Växande branscher har varit utbildning, byggverksamhet plus transport och magasinering (lager). Han vill inte säga om det är just dessa branscher som kommer att fortsätta att skapa jobb i Norrköping.

– Prognoserna om byggbranschen är rimliga. Vårt mål är att Norrköping ska växa till 175 000 invånare 2035. Med det i sikte finns goda möjligheter att arbetsmarknaden växer. Men det innebär samtidigt att vi måste bli mycket bättre på att vara med tidigt i processerna när företag funderar på att etablera sig här. Och lika viktigt är att företagen som finns på plats ser positivt på Norrköping, säger Pontus Lindblom.