"Landsbygden har fått stå tillbaka"

Landsbygdspartiet oberoende är ett av fyra partier som i höstens val utmanar dem som redan sitter i fullmäktige. Förstanamnet Åke Karlsson vill få bort onödig kommunal byråkrati och så vill han stoppa bygget av Ostlänken.

1 augusti 2018 14:30

Partiet är nytt, men Åke Karlsson, som toppar listan, har varit med i politiken länge.

Först var han aktiv i Centerpartiet, men när partiet sade ja till EU och han själv sade nej gick han ur. Sedan var han aktiv i Miljöpartiet och efter det stödde han Junilistan, mycket på grund av EU-frågan.

Det är landsbygdsfrågorna som är hans hjärtefrågor. Han förklarar att Landsbygdspartiet värnar hela landsbygden, inte bara bönderna.

– Landsbygden har fått stå tillbaka sedan länge och det blir ingen förändring oavsett regering, säger han.

Han beskriver det som att utarmningen av landsbygden tog riktig fart på 60-talet när samhällsservice, som skolor och affärer, började läggas ner.

Han pratar om hur kommunsammanslagningarna på 70-talet gjorde att närdemokratin försvann och han tycker att det blev ännu värre när Sverige gick med i EU.

Hans och partiets uppfattning är att det vore bättre för hela Sverige om landsbygden och de mindre orterna kunde utvecklas, i stället för att storstäderna bara växer och växer.

– Men för att kunna driva landsbygdsfrågor måste man vara beslutsmässig och då kan vi inte styras av EU:s landsbygdspolitik eftersom landsbygden i Norden inte ser ut på samma sätt som i resten av EU, säger han och tillägger direkt att önskan om ett Swexit inte innebär att partiet vill isolera Sverige från övriga Europa.

För att landsbygden ska kunna utvecklas behöver man skapa förutsättningar för företagande där, anser han. Där ser han onödig byråkrati i kommunen, till exempel när det gäller bygglov, som ett hinder. Och han ser behov av både vanliga bostäder och äldreboenden för att både unga och gamla ska ha möjlighet att bo på landsbygden.

Äldreomsorgen är en annan viktig fråga för partiet.

– Det första målet är att kunna behålla den personal vi har, men naturligtvis behövs fler händer i äldreomsorgen. Ska äldreomsorgen vara bra och de gamla vara trygga så får vi betala det.

I partiets nationella program finns bland annat förslag om kraftigt höjd garantipension och lagstadgad rätt till äldreboende för alla över 85 år.

Hur ser du på kommunalskatten?

– Vi vill inte höja den, men om vi står inför valet att skära ner i äldreomsorgen eller skolan då måste vi diskutera det.

Partiet ifrågasätter också kommunens stöd till flygplatsen. Om det slopas blir mer pengar över till annat.

Vad tycker du om Ljuralänken, den planerade uträtningen av spårvägen mellan Ljura och Söder Tull?

– Det är en fråga som vi får ta en diskussion om i partiet.

Som första punkt på partiets lokala program för Norrköping står "Stoppa projektet Ostlänken", alltså snabbjärnvägen från Järna till Linköping.

– Det är ett centraliseringsprojekt. Det finns möjlighet att bygga ut kapaciteten på Södra Stambanen och ett spår till och det är vi inte emot, säger han.

För att Landsbygdspartiet ska komma in i fullmäktige och kunna påverka kommunens politik krävs minst tre procent av rösterna eftersom det i årets val för första gången finns en spärr också i kommunvalet.

Hur ser du på era möjligheter att nå det?

– Min känsla är att det inte alls är uteslutet att vi kommer in. Kanske en vågmästarroll, säger han och ler lite.

Åke Karlsson vill inte peka ut några möjliga samarbetspartier och Landsbygdspartiet vill heller inte placeras in på den traditionella politiska höger-vänsterskalan.

– Om vi kommer in får vi förhandla och ta en diskussion i gruppen, säger han.

Landsbygdspartiet oberoende

Åke Karlsson, 76 år och boende i Krokek sedan 1951 är första namnet på listan. Den har totalt av nio namn, fyra män och fem kvinnor. Sex av kandidaterna bor i Kolmården.

Landsbygdspartiet oberoende i sin nuvarande form bildades 2012 när Landsbygdspartiet och Landsbygdsdemokraterna gick samman. På partiets program finns till exempel nej till frilevande vargar, ett nytt styrelseskick som inte missgynnar landsbygden och en differentierad kommunalskatt utifrån hur långt man har till olika samhällsservice

Det här är första gången partiet ställer upp i Norrköping. I valet 2014 kom det in i fullmäktige i bland annat Valdemarsvik och Kinda. Störst blev partiet i Svenljunga kommun i Västra Götaland. Där fick det drygt 14 procent av rösterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa