Läkarnas missbruk borde vara olagligt

Socialminister Göran Hägglund (KD) är medveten om att läkemedelsmissbruket ökar och att läkare "missbrukar" sin legitimation. Ändå tror han inte att frågan kommer att finnas med på årets valaffischer.

24 mars 2010 00:00

-Vi måste ha mer effektiva system för att ta itu med läkare som missbrukar, missbruk är ett idiotiskt uttryck i sammanhanget, men som felanvänder det förtroende som de fått att skriva ut läkemedel. Det behövs snabbare, tydligare reprimander. I vissa fall indragningar, prövotider eller att de förlorar förskrivarrätten på vissa läkemedel.

 

Varningssignal
-Det finns system som är på väg fram. Till exempel när nya läkemedel förskrivs, kan man på apoteket få en varningssignal om det tycks vara något konstigt.

 

I dag finns inte det här?

 

-I dag är det inte tillräckligt lättillgängligt för att man ska kunna följa upp.

 

Skulle man kunna kriminalisera förskrivningar?

 

- Läkarna begår väl ett brott om de skriver ut mediciner som inte är medicinskt motiverade redan idag? Det här är ju inte vanligt förekommande, men det förekommer ändå. Det som jag tror är det starkaste hotet för många läkare är att bli av med sin legitimation. Det är ju, förutom vanäran i att förlora den, den man försörjer sig på. Nu kommer vi inom kort att lägga förslag till riksdagen om patientsäkerhet, där det här är en del.

 

Vartåt går tankarna?

 

-Vi måste bli mycket bättre på att hitta vägar. Det har funnits en massa konstiga regler eller traditioner. Som till exempel när Socialstyrelsen haft kännedom om att en läkare betett sig på ett sätt som en läkare inte ska göra, utan att läkarens chefer ändå inte har fått reda på det. Då måste vi kommunicera bättre omkring problemet för att kunna ta itu med det.

 

Vi kommer att föreslå att när man utfärdar legitimation till sjukvårdspersonal ska man ha möjlighet att titta i belastningsregistret. Samma sak ska gälla om någon anställd inom sjukvården utreds.

 

 

Varför tror du att det är så utbrett som det är?

 

-I en del sammanhang är läkemedel till och med billigare än andra preparat och tillgången har ökat. Sedan finns det naturligtvis personer som av fullt legala skäl har börjat använda ett läkemedel. Man har ont och får ett läkemedel förskrivet och det lindrar och sedan plötsligt så är man beroende av det.

 

Menar du att sjukvården har del i beroendet?

 

-Absolut. Så är det ju. Ibland spelar mindre nogräknade läkare med i det här. Ibland är det säkert en omedvetenhet inom sjukvården som kan leda till att enskilda människor råkar väldigt illa ut.

 


Finns det nog med platser till missbrukande ungdomar i dag?

 

-En sak är att kommunerna ibland är lite för sent ute eller satsar för lite pengar för att hjälpa de ungdomar som befinner sig i den situationen. Men det gäller också att den statliga instansen, statens institutionsstyrelse, är på tå hela tiden för att vi ska ha platser till det behov som finns. Jag kan inte säga på rak arm att vi har det perfekta antalet platser. Men här måste man hela tiden vara noggrann och säga att vi kan erbjuda platser till alla, både de som tas om hand med tvång och de som befinner sig i en situation där de är motiverade. Då går det ju inte att säga "sorry, du är motiverad just nu men vi tar det om ett halvår".

 

Utredaren Stefan Borg säger att motivationen måste vara det som styr medan familjer med barn som missbrukar säger att tvångsåtgärderna är alldeles för få, att man inte kan vänta tills de är motiverade. Hur ser du på det?

 

-Det tycker jag är helt rätt. Men vi kan alla vara överens om att det allra bästa är om personerna är motiverade. Då har man större möjlighet att nå framgång i behandlingen. Men i vissa fall har missbruket tagit över och allting annat är underordnat och då är tvång i många sammanhang motiverat.

 

Tycker du att tvångsåtgärderna ska vara mer omfattande än vad de är i dag?

 

Jag ser inte framför mig några tankegångar om att minska möjligheterna till tvångsåtgärder, utan tvärtom det är väl motiverat att vi har inslag av tvång i det här området, annars kommer folk att gå under i ännu större utsträckning Jag tror att lagstiftningen erbjuder väldigt mycket möjligheter men att det inte praktiseras eller att man använder alla de verktyg som finns i lådan.

 

Men om det inte finns plats för alla, hur ska då regeringen verka?

 

-Man ska påminna om att det i första hand inte är regeringen som skapar platser. Det är en kommunal verksamhet i huvudsak, där de har huvudansvaret. Vi ska följa det här väldigt noggrant och se om vi kan göra någonting som underlättar det gäller ju att hela tiden komma ihåg att om vi säger att det här kan nog vi ta hand om, så minskar också ansvaret hos de som har ansvaret.

 

Statistiken släpar väldigt mycket. Den senaste statistiken över dödsorsaker är från 2007.

 

-Det låter som väldigt länge. Jag har svårt att svara på varför det dröjer så länge. Att det inte ens finns för 2008 är konstigt.

 

Platsar inte på affischerna
Göran Hägglunds vision som partiordförande för Kristdemokraterna är "Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter".

 

Vore det politiskt självmord att göra missbruksvården till en valfråga?

 

Huvudfrågor i valet det kommer att vara sådana som engagerar väldigt många och som många kan känna sig delaktiga i och då är det tyvärr bara att konstatera att den här typen av otroligt viktiga frågor inte kommer att finnas på våra valaffischer.

 

Om du ändå formulerade ett vallöfte, hur skulle det låta?

 

-Det skulle säkert bli ganska allmänt hållet. Det skulle handla om att förebygga. Det tycker jag är det allra viktigaste. Förebygga, att hjälpa den som redan har åkt dit och sedan naturligtvis ha ett mera effektivt rättväsende. Hur kan vi göra för att fler ungdomar går genom barndom utan att känna ett behov av att döva sig med alkohol eller narkotika? Det är enkelt att säga men hur? Hur?

 

Hela intervjun finns under Läs mer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Nilsson/Hanna Petersson