Läkaren arbetar vidare

Läkaren som skrev ut stora mängder narkotikaklassade läkemedel till sin son kan bli avstängd från sitt arbete under tiden som Socialstyrelsen utreder hans agerande.

26 mars 2010 08:06

– Jag vill inte utesluta den möjligheten, men det är inte detsamma som att jag har sagt att det kommer att bli så, säger Birgitta Hagström, enhetschef för Socialstyrelsens avdelning i Jönköping.
Birgitta Hagströms chef i Stockholm, Per-Anders Sunesson, som är chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen ifrågasätter starkt varför läkaren har fått fortsätta att skriva ut narkotikaklassade läkemedel i minst ett halvår efter det att anmälan kommit in till Socialstyrelsen.
Så lång tid bedömer handläggaren på Socialstyrelsen i Jönköping nämligen att det tar att utreda, trots att ärendet är prioriterat och trots att läkaren bekräftar att han skrivit ut tabletterna till sonen.
– Det låter väldigt märkligt tycker jag. Det är inte i linje med vår uttalade målsättning. Det är klart att saker och ting tar tid. beroende på vad vi har för underlag. Vi måste ju ha ett rättssäkert förfarande. Men om det här är ett ärende där pappan själv säger att han gjort det då borde det kunna gå mycket snabbare. Jag har aldrig hört talas om något liknande fall.
– När en läkare missbrukar sin förskrivningsrätt och skriver ut narkotikaklassade preparat till vem det än må vara måste utredningen gå så fort som det bara kan. Och fortfarande vara rättssäkert. Det här måste vara prioriterade ärenden.
Känt till fallet länge
Trots att Socialstyrelsen känt till det unika fallet i fyra månader kan läkaren arbeta som vanligt. Efter det att NT uppmärksammat läkarens handlande snabbar nu Socialstyrelsen på den redan prioriterade utredningen kring hans receptförskrivningar. Det innebär att deras förslag om eventuellt straff för läkaren kan komma om en månad i stället för två. Fler uppgifter måste komma in från apoteken och analyseras. Och så ska Socialstyrelsen träffa läkaren för att få hans berättelse.
Svar från apotek
I tisdagens NT berättade vi om hur läkaren under ett par veckor i oktober förra året skrev ut 700 narkotikaklassade tabletter till sin tungt missbrukande son. I november fick Socialstyrelsen anmälan och fortfarande väntar man på att få svar från olika apotek för att kartlägga läkarens förskrivningar av recept.
Per-Anders Sunesson vill nu få en förklaring av Birgitta Hagström.
Birgitta Hagström försvarar sig och enheten i Jönköping med att hänvisa till både omorganisation och hög arbetsbelastning.
– Naturligtvis önskar jag att vi hade kunnat hantera det här ärendet mycket snabbare. Men nu tar vi det här ärendet så fort som möjligt.
Varför har man inte gjort det?
– Det är helt enkelt på det sättet att vi har en tid bakom oss med väldigt hög belastning på just den här handläggaren och den typ av frågor där det måste vara juridisk expertis inblandad. Det betyder inte att jag tycker att det är bra. Vår arbetssituation kommer att förbättras och vi kommer att klara det här på ett bättre sätt.
Begränsa läkaren
Men varför använder ni er inte av möjligheten att till exempel begränsa läkarens möjligheter att skriva ut narkotikaklassade mediciner under utredningen?
– Vi ser mycket allvarligt på att man skriver ut  narkotiska preparat på det här sättet. Det är ett scenario som inte är otänkbart, men det är ingenting som vi har diskuterat än, säger Birgitta Hagström.
Per-Anders Sunesson ser det som ett bekymmer att det tar så lång tid för Socialstyrelsen att göra utredningar om läkare som misstänks inte sköta sitt jobb på rätt sätt.
Tillgång till registren
– Det är inte rimligt, det måste kunna gå fortare. Vi har uppvaktat regeringen och bett om en lagändring så att vi kan få tillgång till registren och på så sätt arbeta snabbare. Frågan behandlas i departementet just nu, säger Per-Anders Sunesson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson