Lägesbild: Skadegörelse och öppen droghandel

Ett nytt projekt ska nu få bukt med den öppna droghandeln, skadegörelsen och bränderna i bland annat Klockaretorpet.

26 augusti 2017 08:00

Den samlade lägesbild som har tagits fram av de inblandade i projektet "Effektiv samverkan för trygghet" de senaste veckorna pekar på en rad allvarliga problem, där en del redan är kända och andra är nya.

Att det är oroligt bland ungdomsgrupperingar i Klockaretorpet, att det sker öppen droghandel i Klockaretorpets centrum under kvällstid och att väktarna är hårt ansatta är inga nyheter. Inte heller att många ungdomar uppehåller sig på skolgårdar, vilket ökar risken för skadegörelse och bränder.

Men att just Valthornets förskola i Klockaretorpet och familjecentralen utsatts för skadegörelse är inte lika känt.

Det har också kommit in flera tips om att det förekommer öppen narkotikahandel i Ljuraparken och på Ektorpsskolan.

– Ljuraparken har stått ut lite grann. Vi har fått in tips från olika håll om att det sker öppen narkotikahandel i parken. När det gäller Ektorpsskolan har vi fått indikationer om att det skett narkotikaförsäljning där, säger Patrik Persson, säkerhetssamordnare i Norrköpings kommun.

Han berättar att ungdomsgäng dagligen samlas vid Ektorpsskolan och Ektorpshallen och att det inte bara är ungdomar som går på skolan som hänger där.

– Det är också bilburna ungdomar från Klockaretorpet och Hageby som kommer dit.

Skadegörelsen och nedskräpningen har varit omfattande.

– Ungdomarna får gärna uppehålla sig på skolgårdar så länge de sköter sig och inte kastar fimpar, slår sönder glasflaskor eller förstör papperskorgar. De har till och med dragit ner lyktstolpar. Genom att koppla bilen till stolpen har de dragit ner lyktstolpar, säger Patrik Persson.

Gårdarna vid skolor och förskolor är ofta populära samlingsplatser, eftersom de är skyddade från insyn och inte så väl upplysta.

Patrik Persson säger att man snabbt kan se till att belysningen blir bättre, men i projektet vill man också initiera en diskussion om vad man kan göra på lång sikt för att förebygga problem av det här slaget.

– Man kanske ska vända på skolgårdar och förskolegårdar så att det blir mer insyn. Idag blir gårdarna ofta en dold plats, eftersom huskroppen ligger utåt för att skapa trygghet och lugn inåt, säger Patrik Persson.

Projektet har just dragit igång. De som ingår är kommunen, polisen och Hyresbostäder och andra fastighetsägare. Det nya arbetssättet genomförs i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå, och går ut på att skapa sig en bild om vilka problem som finns just nu. Fokus är till att börja med Klockaretorpet, men även andra områden berörs eftersom vissa ungdomsgrupper rör sig mellan stadsdelarna.

– Tanken är att lägesbilden ska hjälpa oss att prioritera var vi ska lägga våra resurser just nu. Istället för att vänta tills problemen eskalerar ska vi sätta in resurser i ett tidigt skede, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att vi minskar de totala problemen och kostnaderna, säger Patrik Persson.

Peter Wahlberg, chef för lokalpolisområde Norrköping, är positiv till projektet.

– Jag ser oerhört mycket fram emot det här. Det kan bli hur bra som helst, säger han.

Under hösten hoppas han att antalet områdespoliser i Norrköping, som arbetar trygghetsskapande i olika områden, ska bli fler. Just nu finns det tio områdespoliser i Norrköping, Valdemarsvik, Söderköping och Finspång. Målet är att de ska bli 16.

– Vår ambition under hösten är att vi ska närma oss det målet. En handfull poliser har anmält sitt intresse, men allt är inte klart än, säger Peter Wahlberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel

Ämnen du kan följa