Kvartetten varnar – vill se utgiftstak

Lars Stjernkvist (S) varnar för en kärv ekonomi nästa år och för risken för nya effektiviseringskrav. Kvartetten lägger dessutom fram ett förslag om att alla fullmäktigebeslut som innebär ökade kostnader måste vara finansierade.

5 oktober 2018 19:00

– Oppositionen kan inte regera Norrköping, men den kan bevisligen komma överens om saker som ökar kommunens kostnader. Det finns en risk för att vi får se fler exempel på det, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans har ju Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett mandat mer än den styrande Kvartetten i den nya fullmäktigeförsamlingen.

Det osäkra parlamentariska läget på riksnivå gör att det kan dröja innan kommuner säkert vet vad de kan räkna med för statsbidrag för nästa år. När Kvartetten räknar på kommunens budget – utan satsningar, men med justering för priser, löner och till exempel fler elever – slutar det med drygt 100 miljoner i underskott. Då har man utgått från statsbidrag så som de ser ut nu.

– Alla partier lovade ju mera pengar till skolan i valrörelsen så oavsett regering borde det bli så, säger Lars Stjernkvist, men helt säkert är det ju inte.

Han räknar hur som helst med ett kärvt läge eftersom både antalet äldre och antalet elever i gymnasieskolan ökar.

– Vi måste ställa in oss på effektiviseringskrav, men frågan är om vi kan undanta skolan. Jag tycker ju det är oerhört viktigt. De har det redan kämpigt och att höja skolresultaten är det viktigaste.

– Vi måste verkligen ha koll på kostnaderna. Alla måste ta sitt ansvar för att de prioriteringar vi vill göra verkligen får genomslag, säger han.

Därav förslaget om ett utgiftstak.

Oppositionspartierna är överens om att omvandla ett kommunalråd till ett oppositionsråd. Det ökar kommunens kostnad eftersom kommunalråd inte får någon extra ersättning som ordförande i en nämnd. Med ett kommunalråd mindre blir det en nämndordförande mer som ska ha arvode, såvida inte ett oppositionsråd blir ordförande och det verkar inte så sannolikt. Även om kostnaden inte är jättestor skulle flera sådana kostnader tillsammans kunna äventyra prioriteringen på skolan, menar Lars Stjernkvist.

Därav förslaget om ett utgiftstak. Det innebär att om kommunfullmäktige fattar ett beslut som ökar kommunens kostnader så ska det klart framgå hur det ska finansieras.

Om oppositionen röstar ner förslaget då?

– Då tar de på sig ett väldigt stort ansvar.

– Självklart inser vi att vi måste kompromissa, men förslaget sätter inte bara en grimma på oppositionssidan. Det sätter en grimma på oss också, säger Lars Stjernkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa