Kravet: Lägg inte ned Spegeln

Att lägga ned den fungerande verksamheten Spegeln för att spara tre miljoner kronor är helt fel tänkt, anser representanter för föreningen Attention Östergötland och Autism- och Aspergerföreningen.

7 maj 2019 11:30

Läs mer: Hon vill riva upp beslutet.

Läs mer: Fortfarande oklart läge för Spegeln.

I januari beslutade socialnämnden att spara tre miljoner kronor genom att dra sig ur den med utbildningsnämnden gemensamma verksamheten Spegeln där det idag deltar ett 20-tal ungdomar som på grund av sociala problem har svårt att fullfölja skolgången.

– Under de år som Spegeln funnits har målgruppen förändrats, idag är det betydligt fler ungdomar med diagnoser som går där än tidigare, säger Sofia Larsson från Attention Östergötland, en förening för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Attention Östergötland och Autism- och Aspergerföreningen har skrivit ett brev direkt till socialnämnden, utbildningsnämnden, kommunfullmäktige liksom kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) för att protestera mot beslutet de anser är illa genomtänkt.

– Vi undrar på vilket sätt man tänkt ersätta en mycket väl fungerande verksamhet. Det enda som vi kunnat läsa oss till i media är svepande formuleringar om kostnadseffektiva lösningar som kan komma fler till del. Det är inget svar på vad som ska göras, och det verkar inte finnas någon konsekvensanalys, säger Sofia Larsson.

– Hur ska man spara när man inte vet vad som ska bli istället?

Läs mer: Målet: Hitta pengar till billigare lösning.

Läs mer: Stor oro för specialskolans framtid.

I brevet till kommunen skriver representanterna för de bägge föreningarna att följderna för ungdomarna kan bli ett utanförskap med risk för psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Kostnaderna för samhället riskerar att bli betydligt större än de besparingar som görs kortsiktigt genom att lägga ned Spegeln.

– Det går aldrig någonsin att garantera något. Men det finns inga bevis för att det är Spegeln som gjort att ungdomarna inte hamnat i utanförskap och kriminalitet nu. Det kan lika gärna vara någon av alla de andra insatser som görs för dessa ungdomar, säger Roger Källs (S) ordförande i socialnämnden.

Roger Källs menar att det hade varit aktuellt att lägga ned Spegeln oavsett sparbeting eller inte.

– Vi ser tillsammans med skolan över flera gemensamma projekt. Vi ska utveckla verksamheten och ligga i framkant. Varje satsad krona ska användas på ett sådant sätt att så många som möjligt får nytta av den.

– Man kan säga att vi varit lite flata när det gäller att fatta beslut. Vi beställde en utredning om Spegeln och när vi fick den borde vi ha varit tydligare och satt upp andra mål, det borde ha skett redan för ett år sedan, säger Roger Källs.

Verksamheten vid Spegeln ska fasas ut långsamt, huset ska vara kvar åtminstone året ut har Claes Göransson, verksamhetschef för gymnasieverksamheten på utbildningskontoret förklarat i en tidigare intervju.

Läs mer: "De allra flesta eleverna här är skolskadade".

Läs mer: Nuvarande eleven: "Jag hade gett upp om skolan".

Läs mer: Kommunen: Det finns andra verksamheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson

Ämnen du kan följa