LÄS MER: De åkte till Disneyland – för skattebetalarnas pengar

Efter att lokala medier under hösten gjorde flera avslöjanden om att både politiker och tjänstemän inte följt kommunens policy för bjudande av alkohol vid representation, ändras nu riktlinjerna.

Det finns dock två undantag även framöver där arbetsgivaren får möjlighet att servera sina anställda gratis öl eller vin. Det är dels vid personalfesten vart fjärde år, dels festligheterna vid utdelandet av St Olofsmedaljen till mångåriga medarbetare vid Norrköpings kommun.

Beslutet om skärpningen av reglerna för kommunens interna och externa representation togs av ett helt enigt kommunfullmäktige på måndagskvällen.

– Det är en väldigt bra politisk markering mot överdriven alkoholkonsumtion, särskilt när det sker på bekostnad av våra skattepengar, sa Nicklas Lundström (V) i ett inlägg innan beslutet togs

Han var speciellt nöjd med att hans eget parti fått gehör för en skärpt skrivning när det gäller bjudande av alkohol vid extern representation.

– Nu blir det en betydligt mer restriktiv hållning vid representation, både externt och internt.

Senast riktlinjerna för representation skärptes var för fem år sedan. Då gjordes bland annat klart att kommunen enbart skulle bjuda på alkohol i undantagsfall. Vid intern representation bestämdes att kommunen inte skulle bjuda på alkohol i "normalfallet".

Något som gav utrymme för tolkningar visade det sig. Vi har tidigare kunnat berätta om hur anställda inom de kommunala bolagen Louis De Geer och Upplev Norrköping bjöds på vin och öl vid skilda tillfällen. Bland annat bjöd förre VD:n i Upplev Norrköping sin politiskt utsedde styrelseordförande på alkohol i jobbet. Ett annat exempel är en studieresa där så gott som samtliga anställda deltog. Under resan bjöds på vin och öl vid flera middagar. Undantagen vid studieresan förklarades med att det handlade om mycket speciella tillfällen vilket riktlinjerna gav utrymme för.

Det är framförallt vid den interna representationen man från kommunens sida sett ett behov av att göra riktlinjerna tydligare och lättare att tillämpa.

Reaktionerna på avslöjandena om bjudalkoholen blev starka bland Norrköpingsborna. Något Lars Stjernkvist (S) också påminde om inför måndagens beslut i kommunfullmäktige.

– De riktlinjer vi nu fått fram speglar det Norrköpingsborna tycker är rimligt.