Kommunen varnades för livsfarliga cykelvägar

En cykelolycka med dödlig utgång skedde i fredags på Händelö. Men redan för ett år sedan varnade vd och skyddsombud på Returpack för att vägarna i området var livsfarliga för cyklister.

26 januari 2015 10:31

Det var i fredags vid lunchtid som en man tragiskt avled efter att ha blivit påkörd när han skulle korsa Bravikenvägen i Händelö på cykel.

Men att trafiksituationen på Händelö var riskfylld för cyklister kände kommunen väl till. För ett år sedan skrev Returpacks dåvarande vd och två skyddsombud till kommunens tekniska kontor och krävde att en ny cykelväg skulle byggas, eftersom det fanns en "betydande olycksrisk för oskyddade cyklister". Företaget har också lyft frågan vid minst två tillfällen tidigare.

– Vi är väl medvetna om att det är mycket tung trafik på hela Händelö. Och vi har haft en dialog med företaget. De förstår hur vi arbetar, även om vi inte alltid har samma åsikt, förklarar Käti Lingenäs Guthlein, trafikplanerare på tekniska kontoret.

När kommunen ska anlägga cykelvägar har de vissa riktlinjer de måste följa - som att prioritera barns levnadsmiljöer. Det måste också finnas målpunkter av allmänt intresse - något som det inte gör till exempel på Hanholmsvägen.

– Om vi hade mera pengar skulle vi givetvis kunna bygga cykelvägar där också. I våra dialoger har vi också erbjudit företagen därute att vara med och samfinansiera cykelvägar. Men ingen har varit villig att vara med på det, säger Leif Lindberg, chef för tekniska kontoret.

Det finns dock planer på att bygga en cykelväg som ansluter där den nuvarande tar slut på Bravikenvägen och som sedan fortsätter ut över hela Händelö och in på Malmölandet, där man också ska bygga om vägar. Byggnationen väntas kunna komma igång inom ett par år, parallellt med att trafikverket inleder sin ombyggnad av godsbangård och stickspår till hamnområdet.

Hela väg- och cykelvägsbygget väntas sedan ta upp till ett och ett halvt år.

Tekniska kontoret inväntar nu utredningen av dödsolyckan på Händelö för att se om det finns några omedelbara åtgärder som kommunen kan vidta för att förbättra trafiksäkerheten.

– I det här läget önskar vi förstås att cykelvägen redan hade varit byggd, säger Leif Lindberg.

Och från Returpacks sida fortsätter man att engagera sig i frågan om gång- och cykelvägar för sina anställda.

– Den oerhört tragiska olyckan i fredags visar att frågan är fortsatt aktuell. Vi kommer att fortsätta vår dialog med Norrköpings kommun kring säkra gång- och cykelbanor, säger vd Bengt Lagerman i en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Mi Skoog