Kommunen överklagade sitt eget beslut

"Det var helt rätt beslut, även om det är lite struligt nu", säger Reidar Svedahl (L) om bygglovet för en bilhall som överklagades av tekniska nämnden och nu har upphävts av länsstyrelsen.

31 januari 2019 18:30

Länsstyrelsen anser inte att den planerade verksamheten stämmer med den gällande detaljplanen.

Askling Bil AB ansökte våren 2017 om bygglov för en bilhall med serviceverkstad, ett reservdelslagar och så parkeringsplatser på en fastighet vid Sjötullsgatan. På bygglovskonotoret ansåg tjänstemännen att den planerade verksamheten stämde med planen som anger industriändamål.

– Det var nära att de fick bygglovet sommaren 2017, men det dök upp grejer strax innan, säger Reidar Svedahl, som fram till årsskiftet var ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden.

Det som dök upp var yttranden från både tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden. De skrev om Johannisborgsförbindelsen, den planerade trafikleden från trafikplats Ljura, över Motala ström och upp mot Johannisborg. Utredningen pågick och fastigheten ligger inom utredningsområdet.

– I nämnden tyckte vi politiker att det var bra om företaget fortsätter att växa i Norrköping. Vi ville ha deras nya hall här och inte i Linköping, säger Reidar Svedahl.

Det fördes en diskussion med företaget om möjligheten att flytta byggnaden på tomten, men beslutet om den exakta dragningen av Johannisborgsförbindelsen dröjde och därmed också besked om hur fastigheten eventuellt påverkas.

Tiden gick.

I mars förra året skrev företaget till kommunen om sitt stora behov av att få besked.

I april fattades beslutet att ge bygglov.

– De hade väntat nästan ett år och då tyckte vi politiker att vi ville sätta ner foten, säger Reidar Svedahl.

Han förklarar det som att kommunen tydligt ville visa sin positiva vilja, men samtidigt ge en varningssignal.

– En ärlig bedömning och korrekt bild för företaget, säger han.

I maj överklagade tekniska nämnden beslutet.

– Det är inte vanligt att vi överklagar varandras beslut. Det var tokigt alltihop egentligen. Vi överklagade för att fördröja så att markägaren inte skulle börja bygga och sedan kanske få riva, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Bygglovschef Marita Eriksson konstaterar att länsstyrelsen gjort en annan bedömning än bygglovskontoret när det gäller vad som är möjligt enligt detaljplanen och att kontoret nu får ta om alltihop från början.

Magnus Himrell, försäljningschef på Askling Bil i Norrköping, vill inte säga något särskilt förrän han pratat med kommunen.

– Det har blivit väldigt långdraget, konstaterar han dock.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa