Kommunals medlemmar protesterar

- Politikerna har inte en susning vad de beslutat om.
Nu går Kommunals medlemmar ut i protest. Lägg inte ner äldreboendena!

18 oktober 2012 21:11

Missnöjet är stort och chocken stor över att läsa i tidningen om planerna.

- Här är något skumt!

Ombudsmannen Yvonne Stolt undrar var politikerna beslutat om en ny resursfördelningsmodell.

- Det här är inte genomtänkt. Man har osthyvlat så länge att det inte finns något kvar.

På måndag kommer medlemmarna att protestera på kommunfullmäktige. Det har inte skett sedan Bråvallahemmet försvann.

- Vård och omsorg går back 25 miljoner. Då tar man bort tre äldreboenden. 103 platser försvinner. Norrköping hamnar under riksgenomsnittet. Man når inte ens upp till fem procent av täckningsbehoven.

"Onödigt lidande"
Yvonne Stolt tror att statliga pengar är orsaken till att kommunen vill inrätta trygghetsboenden i stället.

Personalen är i uppror, 85 årsarbeten berörs.

- Men främst orsakar nedläggningen onödigt lidande bland äldre. Nittioåringar tvingas flytta igen. Oron växer, menar ordföranden Marie-Louise Jonander.

Hemtjänsttimmarna ökar trots att äldre i Norrköping fått ett nytt boende på Nils Åberg. Behovet har ökat med 20 000 timmar.

- Det blir ingen besparing, menar Jonander, när de som har ett stort omsorgsbehov får bo kvar hemma.

Nyligen rustades Hallegården och Timmermannen. Det är dålig ekonomi att lägga ner dem.

- Personer som är ensamma hemma kanske mår väl av trygghetsboenden, men samtidigt ökar de äldre över 65 år raskt.

Yvonne Stolt förklarar att det kommer bli brist på platser.

I dag finns 24 603 platser på särskilda boenden. Om tio år räknar man med att de bara ökat till 27 755.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Waxegård