I Nevalias förskola har grundbemanningen förstärkts med två pedagoger för att klara behoven i barngruppen. Bland insatserna finns även anpassningar i lokalerna och ett samarbete med centrala elevhälsan.

– Jag har försäkrat mig om att förskolechefen har koll på läget. Det här är inte något som personal eller chefer har nonchalerat. Tvärtom finns mycket dokumentation och en proffsighet, säger verksamhetschef Adam Olofsson.

Men Kikki Liljeblad, (S) ordförande i utbildningsnämnden, råder familjen att gå vidare om de inte är nöjda.

Artikelbild

| "På förskolan finns flera personal utöver grundbemanningen för att möta behov som finns i barngruppen", säger Adam Olofsson, verksamhetschef på Utbildningskontoret.

– Jag kan inte uttala mig om enskilda fall, men barn har rätt till stöd. Sedan är det upp till rektor eller förskolechef att ge den hjälp som behövs. Om föräldrarna upplever att de inte får det måste de höra av sig till förskolechefen och i nästa steg till verksamhetschefen för att diskutera om man kan göra på något annat sätt. Men skollagen säger inte att man som förälder får bestämma exakt vilket stöd man ska ha för sitt barn i förskolemiljön, säger hon.

Adam Olofsson anser att assistenter är ett föråldrat och sårbart sätt att arbeta om någon blir sjuk eller tar semester. Själv förespråkar han en modell där flera i ett arbetslag delar ansvar under dagen.

– Det finns fördelar med att flera har kompetens och kontakt med barnet. I dag har vi många barn som är mer än åtta timmar per dag, men vi har inga som kan jobba mer än 40 timmar i veckan. Beroende på barnets behov kan det också behövas flera personer i vissa lägen.

Men ett barn med en ovanlig diagnos kan väl kräva en person med specialkompens?

– Jag har förståelse för att man kan uppleva det som vårdnadshavare. Men det handlar om att inkludera, men också att säkerställa kvalitet och trygghet för barnets hela dag. Då är inte en person bästa modellen, säger han.

– Men om de inte är nöjda är det viktigt ha ett nytt samtal till för att förklara hur stödet ser ut. Sedan är det förskolechefen som ansvarar för hur stödet utformas, inte vårdnadshavarna. Här sätter man in rätt så mycket insatser, men det upplevs inte så för att titeln assistent saknas. Men jag känner mig väldigt trygg i att barngruppen får det stöd och de anpassningar som behövs.