Isbergs Grafiska lägger ner efter 197 år

När Eson Pac i sommar lämnar Norrköping försvinner de sista resterna av ett av Norrköpings äldsta företag, Isbergs Grafiska AB. Det fattas tre år till två sekler.

4 april 2017 14:51

Bakom företaget finns tre familjer, Forsberg, Isberg och Rappestad, som framgångsrikt fört företaget fram genom historien, från starten 1820 till försäljningen till Eson Pac 2008 och den nu förestående nedläggningen.

Av större företag är det bara Holmens Bruk från 1609 och Norrköping Tidningar från 1758 som finns kvar. I januari slog Anderssons Böcker & Papper igen efter 174 år.

Nestorn i dag, i historien om Isbergs Grafiska är Holger Rappestad, 88 år. Han kan allt om företaget och har flera pärmar fyllda med bilder, dokument, tidningsurklipp, betygsböcker med mera. Men det var egentligen inte hans avsikt att ge sig in i den grafiska branschen, textilingenjör som han var.

– Jag hade ett toppenjobb inom textilen och trivdes där.

Kanske hade det blivit så om han inte hade varit gift med Britta Isberg, dotter till den dåvarande ägaren, Nils Isberg. En legend inom bokbinderibranschen som i sex decennier ledde företaget. Sonen Magnus, som stod "på tur" valde dock den akademiska banan.

Det gjorde att trycket på Holger blev stort och därför på svärfars önskan till slut valde det grafiska. Med tanke på den kommande textilkrisen har han aldrig behövt ångra det.

1951, 23 år gammal, börjar han i företaget och kommer in i en brytningstid när Isbergs köper en kartongfabrik. Den delen drivs separat, vid sidan av bokbinderiet, av unge Holger Rappestad. Kartonger/förpackningar blev så småningom huvudprodukten.

Nils Isberg avlider 1977. Efter det har familjen Rappestad, i olika kombinationer, varit ägare till Isbergs Grafiska AB, fram till försäljningen till Eson Pac. Ett tag fanns hela familjen med i verksamheten, Britta, Holger och sönerna Per, Anders och Fredrik. Holger pensionerade sig 1999 efter 48 år i företaget.

Men vi går tillbaka till 1820, det år då Carl Cristoffer Forsberg, startade C.C. Forsbergs Bokbinderi. På 1850-talet kommer hans son Frans Wilhelm Forsberg in i företaget, förmodligen som kompanjon till fadern. När denne avlider 1868 tar Frans Wilhelm över och utvecklar rörelsen till att även omfatta pappershandel, kompletterat med leksaker. Verksamheten fanns då på Bråddgatan 20.

Från 1883 hittar vi en koppling mellan bokbinderiet och Norrköpings Tidningar. Holger Rappestad berättar att Forsbergs länge gjorde alla bokbinderiarbeten åt tidningstryckeriet liksom senare Isbergs. 1883 skriver F.W. Forsberg: "Som Norrköpings Tidningar äro så olika stora i formatet kunna de ej invikas och skäras..." Vi får hoppas att det löste sig.

Rörelsen utvecklas och här kunde historien ha fått en annan inriktning när Frans Wilhelm 1889 överlåter bokbinderiet till bokbindarmästare Bernhard Gelhaar. Men den nye ägaren dör efter två år och rörelsen drivs en kort tid vidare av hans hustru Charlotta Gelhaar.

Räddningen blir Albert Isberg, som redan 1880 hade börjat som bokbindarlärling, 16 år gammal. 1885 ger han sig ut på gesällvandring i Europa och hamnar även i Sankt Petersburg och Helsingfors. När han 1891 kommer hem för att besöka sin mor Klara och fästmö Augusta blir han kvar och övertar bokbinderiet den 29 februari 1892. Företaget döps om till A. Isbergs Bokbinderi.

Hade det varit skottår i år hade företaget under namnet Isberg kunnat fira 125 år.

Bokbindaryrket går i arv och redan 1911 börjar Alberts son Nils som 15-åring som bokbindarlärling vid sidan av skolarbetet.

Sju år senare får han, 22 år gammal, överta hela företaget när fadern, endast 54 år gammal avlider 1918. Vid sin sida har Nils modern Augusta och företagets namn blir A. Isberg & Son.

Nils Isberg ska under sex decennier komma att sätta sin prägel på företaget och bli en av Sveriges bästa bokbindare. I Holger och Britta Rappestads bokhylla står några av hans mästerverk.

Även om bokbinderiet är Nils Isbergs stora kärlek utvecklar han företaget till produktion av kontorsböcker och annan kontorsmateriel och blir ett av de större i landsorten

– Fadern Albert hade under sin gesällvandring fått kontakter ute i Europa och Isbergs blev de första som tillverkade pärmar och fotoalbum med ringmekanismer och hängmappar berättar Holger Rappestad, som med den teknikförändring som skedde utvecklade företaget från ett hantverksmässigt bokbinderi till ett tekniskt modernt industriellt företag inom förpackningsbranschen. Flera företags köps in och delas också upp i olika verksamheter. Adresserna för verksamheten har varierat.

Men i sommar är det slut.

Männen bakom Isbergs

Carl Christoffer Forsberg

Bokbinderiålderman

1791­­–1868

Frans Wilhelm Forsberg

Bokbindaremästare

1825–1894

Gustaf Albert Isberg

Bokbindaremästare

1864–1918

Nils Albert Isberg

Bokbindaremästare

1896–1977

Holger Rappestad

Verkställande direktör

1928–

Per Rappestad

Verkställnde dirketör

1955–

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér

Ämnen du kan följa