Inget brott misstänks efter NT:s avslöjande

Kommunen har inte gjort någon anmälan i något av de fall som rör de 60 könsstympade flickor som upptäckts i Norrköping.

23 juni 2014 16:05

Det finns ingen brottsmisstanke, enligt Ann-Christine Johansson, verksamhetschef på Centrala Elevhälsan i Norrköping.

– I fall som inte kan bli straffbara gör vi ingen anmälan, då försöker vi hjälpa flickorna i stället, berättar hon för NT.

I samtliga fall så har könsstympningen utförts i flickornas hemländer före migrationen till Sverige. Därför har kommunen inte gjort någon anmälan i något av fallen.

– Däremot om vi upptäcker att flickor åker till hemländerna på sommarlovet och könsstympas där så anmäler vi det alltid till socialtjänsten.

Socialtjänsten kan sedan ta upp vissa fall i den samarbetsgrupp som finns, där bland annat polis och åklagare är med, där åklagaren avgör om något fall ska gå vidare till åtal.

Den tidigare uppgiften som NT fått att det rört sig om en klass med 30 flickor har senare visat sig vara en tillfälligt sammansatt grupp med flickor i olika åldrar på en större skola. Uppgiften om det var en klass eller inte har fått stort fokus i debatten.

– Det spelar ingen roll egentligen. Det har vi också tyckt är märkligt och det verkar som man tror att det bara är i den ”klassen” som det här förekommer, säger Ann-Christine Johansson.

Petra Blom Andersson var den som fick idén att starta gruppen.

– Den kom till genom att vi skulle prata om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, vilket ledde naturligt vidare till frågor som handlade om könsstympning, berättar Petra Blom Andersson, samordnare på centrala elevhälsan i Norrköping.

Norrköpings roll som pilotkommun är just att hitta metoder som kan upptäcka flickor som utsatts för könsstympning och hjälpa redan drabbade. Och förebygga så inte flera drabbas. En stor del har handlat om att utbilda personal inom skola, skolhälsovård samt socialtjänst, polis och landsting.

– Nu har vi hittat en modell som bevisligen fungerar. Men det är nu som det egentliga arbetet börjar. Det med att ge adekvat vård för de drabbade, koppla in socialtjänsten och dessutom identifiera andra barn som befinner sig i riskzonen att drabbas, säger Petra Blom Andersson.

Genom NT:s rapportering har nu Norrköpings sätt att jobba kablats ut till hela västvärlden. På Elevhälsan ser man positivt på uppmärksamheten kring att deras arbete har gjort att 60 flickor nu får hjälp.

– Men samtidigt undrar man hur det kan förvåna så många. Det visar bara att andra västerländska länder inte har gjort ett så mycket åt det här, säger Ann-Christine Johansson.

 

Du hittar alla artiklar i NT:s granskning #destympade barnen här intill, samt på vår specialsajt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!