Ingen håller koll på dödsfallen

Var fjärde månad dör en ung Norrköpingsbo med narkotikaklassade läkemedel i blodet. Ingen myndighet vet att det ser ut så.

23 mars 2010 00:00

Och ingen vet hur det ser ut i resten av landet.

 

Vid flera tillfällen har Norrköpings Tidningar skrivit om unga Norrköpingsbor som dött av smärtlindrande och ångestdämpande piller. Våra artiklar om en 16-årig pojkes dödsfall 2008 ledde till att länsstyrelsen gav socialtjänsten
i Norrköping sin skarpaste kritik. I andra artiklar har föräldrar beskrivit hur deras barn leker med döden genom att blanda olika mediciner.

 

Gammal statistik
Vi ville gå vidare och ta reda på hur stort läkemedelsmissbruket är bland unga män och kvinnor. Men vart vi än vände oss gick vi bet. Ingen myndighet kunde svara på hur många svenskar som lidit en läkemedelsrelaterad död under de senaste två åren.

 

Socialstyrelsens statistik släpar efter två hela år. För att få aktuella uppgifter måste man gå in och leta
i sekretessbelagda obduktionsrapporter.

 

På vår begäran gjorde Rättsmedicinalverket en sökning bland alla i åldrarna 15 till 25 år som obducerats i Linköping. Resultatet var nedslående. Minst sex unga män och kvinnor från Norrköping led en onaturlig död med livsfarliga läkemedelskombinationer i blodet under 2008 och 2009.

 

Sedan 16-årige Marcelo Paz dog i januari 2008 har Simon, 19, Johan, 21, Adam, 22, Dennis, 22 och Nelly, 25 år dött på liknande sätt. Ett par av dem tillhörde samma gäng.

 

Toppen av ett isberg
Nu åker flera av de döda ungdomarnas vänner in och ut, hos polisen, i rättssalar och på behandlingshem. Vi känner oss säkra på att de dödsfall som skett inte varit isolerade händelser. Missbrukare och anhöriga som vi pratat med hävdar att många andra är riktigt illa däran, att flera unga kommer att dö av sitt missbruk.

 

När vi har pratat med socialhandläggare, vårdpersonal och narkotikapoliser verkar trenden lika tydlig. Missbruket av receptbelagd medicin ökar bland ungdomar. En vanlig gissning är att de främst får sina piller via internet och smuggling från andra länder. Men ingen vet.

 

Socialstyrelsen har tillsynsansvar för landets alla läkare. Vi tog för givet att myndigheten bevakar hur stora volymer narkotikaklassade mediciner varje enskild läkare skriver ut. Så är det inte. Socialstyrelsen har inte rätt att inleda granskningar av läkares förskrivningar på eget initiativ. Bara om läkarens förskrivningar efterfrågas görs en kontroll.

 

Under arbetets gång har vår övertygelse vuxit om att de dödsfall vi sett i Norrköping bara är toppen av ett isberg där ett enormt läkemedelsmissbruk döljer sig under ytan.

 

 

Fotnot: Alla namn på avlidna ungdomar utom Marcelo Paz, som NT redan skrivit om, är påhittade. I början av februari presenterade Norrköpings kommun hur de agerat i samband med flera unga missbrukares död för Socialstyrelsen, som just nu tittar på flera dödsfall bland unga blandmissbrukare.

<p>Fakta: Ansvariga <br />myndigheter</p>

Socialstyrelsen presenterar statistik över dödsorsaker. Men deras senaste uppgifter är från 2007.

 

Rättsmedicinalverket arkiverar alla obduktionsrapporter men har ingen statistikdatabas.

 

Statens folkhälsoinstitut ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet.
De har inga uppgifter om
hur många unga som missbrukar narkotikaklassade läkemedel.

 

Apotekens serviceaktiebolag och Landstinget
i Östergötlands siffror över sålda och förskrivna läkemedel säger inget om vad som är missbruk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Nilsson/Hanna petersson