Idén: Låt krisfonden täcka besparingarna

Vänsterpartiet är emot neddragningarna på kultur och fritid och tycker det är dags för kommunen att använda pengar från den så kallade konjunkturfonden.

24 januari 2019 20:30

Olof Carlstein är partiets ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

– Jag vill särskilt lyfta fram Hagebymiljonen som nu halveras. Vi kommer alltid att slåss för Hageby, säger han.

Nämndens ordförande Olle Johansson (S) har tidigare sagt att han tror att det går att ordna annan finansiering så att verksamheten i området inte behöver påverkas.

– Men det vet man inte, säger Olof Carlstein.

Han är också emot neddragningen för biblioteket och befarar att verksamheten kommer att påverkas. Minskningen av pengen till Filmfonden är han också emot och han tror att det kan bli svårt att återställa pengarna.

Läs mer:Trots succéerna - nu ska filmfonden bantas

Övriga partier i nämnden ställde sig under onsdagens sammanträde bakom tjänstemannaförslaget med de här neddragningarna för att klara det sparkrav på tre procent som kommunfullmäktige lagt på nämnden.

– Ibland glömmer man hur viktigt kultur och fritid är, säger Sylvia Nilsson (M) och pratar om folkhälsa, men hon ställde sig bakom prioriteringarna.

– Nu handlar det om att försöka hitta hållbara lösningar och att fokusera på 2020, säger hon.

Vänsterpartiet var ensamt om att tycka att kultur- och fritidsnämnden borde gå till kommunstyrelsen och begära mer pengar.

– Det är svårt problematiskt att agera så, säger Sylvia Nilsson om V:s förslag.

Hon tycker att det krävs något riktigt akut för det, som till exempel förra årets torka och höjda foderpriser för ridskolorna, men då klarade nämnden att ge extrapengar till ridskolorna inom sin budget.

Vänsterpartiet ville tidigare att vård- och omsorgsnämnden skulle begära mer pengar och var också emot neddragningar i socialnämnden.

Var vill ni ta de här pengarna?

– I vårt budgetförslag tyckte vi ju bland annat att kommunen kan ta från överskottsfonden, säger Olof Carlstein.

Det tycker inte kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).

– När det gäller vård- och omsorgsnämnden har jag förståelse för att det är svårt, däremot tycker jag inte att det vore ansvarsfullt att lätta på alla kranar, säger han.

Han förklarar att den så kallade konjunkturfonden eller överskottsfonden är till för akuta situationer, som till exempel finanskrisen, som innebar att kommunen i början av 2009 tvingades ta en tilläggsbudget med nedskärningar för alla verksamheter, inklusive skola och vård.

För den sortens situationer har kommunen nu 310 miljoner kronor avsatta, vilket kan jämföras med de 8 500 miljoner som nämnderna tillsammans har i sina budgetar för året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa