Idén: Ge äldre en egen ombudsman

Liberalerna tycker att det behövs en sakkunnig, oberoende äldreombudsman som har tystnadsplikt och som utan kostnad för den äldre kan ge stöd i kontakten med kommunen.

4 september 2018 12:00

I valprogrammet påminner partiet om fall som uppmärksammats i media där kommunens nej till äldres ansökan om äldreboende blivit ja i en högre instans, trots att det nu inte är brist på platser.

– Vi behöver en balans mellan det starka offentliga samhället – myndigheten – och den enskilde, säger Gunnar Asserhed, som varit partiets representant i vård- och omsorgsnämnden de senaste två mandatperioderna.

Han målar upp bilden av äldre som måste ta kontakt med kommunen för sig själva eller för en närstående och kan mötas av telefonsvarare och telefonkö. Det är inte alltid lätt.

– Och det blir fler och fler lagar och bestämmelser samtidigt som de som har ansvar för att hjälpa äldre och funktionshindrade har en mer och mer pressad arbetssituation. De har sina föreskrifter och sin budget som andra har bestämt.

Därför vill han ha en äldreombudsman, och helst också en ombudsman för personer med funktionsnedsättningar. Ombudsmannen kan ha många uppgifter, bland annat att ge information och fungera som stöd i människors kontakt med äldreomsorgen, oavsett om den drivs av kommunen eller en privat utförare. Ombudsmannen kan också fungera som en brygga mellan enskild och biståndshandläggare.

– Det ska absolut inte uppfattas som ett motstånd mot myndighetsutövningen, säger Gunnar Asserhed.

Att ombudsmannen är oberoende tycker han är mycket viktigt. Han eller hon ska stå direkt under kommunfullmäktige –  rapportera dit och få anslag därifrån.

Gunnar Asserheds bedömning är att kostnaden skulle bli mellan en och två miljoner.

– Det är det värt, säger han.

Liberalerna vill också se en utveckling av flera boendeformer för äldre och föreslår att äldre själva ska få avgöra när det är dags för en plats på äldreboende.

I valprogrammet står att skola och utbildning är den viktigaste frågan för Liberalerna och där finns en rad förslag på det området. Bland annat vill partiet att dagens 15 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga ska utökas till 20–25 timmar och att lönerna för skolcehefer och lärare ska höjas.

Uppsökande verksamhet för att nå nyanlända kvinnor, ordningsvakter i kommunal regi, återinförda fältassisteneter vid socialkontet, snabbspår för detaljplaner, flera höga hus och mera bostäder i Skärblacka, Kimstad och Krokek är några andra punkter som finns i partiets valprogram.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa