– Det är lite sorgligt om kommunen tar ett ställningstagande i en nämnd i syfte att bevara huset och en annan nämnd lämnar rivningslov. Sedan förstår jag ju att företaget måste kunna utvecklas, säger Hanna Domfors, stadsantikvarie.

Hon beskriver huset som en liten pärla.

Det uppfördes som kontor för den elektrodfabrik som byggdes här 1917. Nu håller Peterson Packaging AB till på området här vid Lindövägen och företaget behöver plats för att expandera. Därför har det ansökt om rivningstillstånd. Igen.

Artikelbild

| Här är huset längst ner på den gamla bilden med fabriken bakom.

Förra gången blev det avslag med hänvisning till detaljplanen, som innehåller ett förbud mot att förvanska huset. Det beskrivs som en särskilt värdefull byggnad eftersom den förmedlar stadens historia. Men sedan står det så här: "Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör det prövas om den kan återanvändas på något sätt inom verksamheter där. Om det efter prövning skulle visa sig omöjligt ska en noggrann dokumentation föregå eventuell rivning."

Företaget förklarar att det har gjort ansträngningar för att rädda byggnaden genom att flytta den, men ansträngningarna har varit resultatlösa.

– Vi har undersökt den möjligheten med kommunens näringslivskontor, som inte har hittat någon som är intresserade, säger Albin Pettersson, platschef på Peterson Packaging.

Hanna Domfors förstår som sagt företaget, men hon hoppas ändå att huset ska kunna räddas. Det är slitet invändigt, men det handlar om kosmetiska saker.

Artikelbild

| En gammal vinterbild med huset och så Good Years fabrik i bakgrunden.

– Jag ser att det är möjligt att flytta det. Jag skulle vilja flytta det, men vet inte hur man skulle kunna få till det. Jag har inget sådant mandat.

Det finns möjliga platser alldeles i närheten, men det kräver förstås att markägaren är intresserad och så skulle det behövas pengar för att betala en flytt.

Artikelbild

| Hanna Domfors, stadsantikvarie, beskriver huset som en liten pärla.

– Arkitektoniskt och materialmässigt bygger vi inte sådana här hus i dag. Det är hus som skapar mer attraktiva miljöer, säger Hanna Domfors.

I förra veckan var ärendet uppe i bygg- och miljöskyddsnämnden och tjänstemännens förslag var återigen att säga nej till en rivning. Nämndens ordförande Reidar Svedahl (L) tog med sig hela nämnden ut för att titta på huset och de bestämde sig för att skjuta på beslutet till oktobersammanträdet för att få lite mera tid på sig.

– Men det lutar åt att vi beviljar rivningen. Fastighetsägaren behöver området för att bygga ut och säkerställa företagets utveckling, säger Reidar Svedahl.