Hund avlivas efter angrepp på polis

Den angripna polisen var tvungen att skjuta mot hunden för att den skulle backa. Trots ägarens protester ska djuret nu avlivas.

3 juni 2017 08:00

Det var i samband med en insats i mars som polispatrullen attackerades av hunden. Djuret ska ha varit så aggressivt att den ene polisen tvingades dra fram sitt tjänstevapen och avlossa ett skott. Först då avbröt hunden sitt angrepp.

Djuret omhändertogs och man konstaterade att ägaren sedan tidigare hade ett föreläggande om att den alltid måste ha på sig munkorg och koppel. Detta hade djuret inte vid angreppet på poliserna.

Hunden kom att undersökas och bedömas av såväl polisens besiktningsman och en veterinär samt personal på det hundstall där den placerades.

Slutsatsen var dyster. Hunden visade på "stark rädsla" och gick till angrepp så fort den kände sig trängd. Den hade svårt att vara nära människor och ansågs inte kunna återanpassas till samhället. Hunden bedömdes rentav vara farligt och man skriver att det fortsatt finns en "överhängande risk för angrepp mot människor och djur".

Polismyndigheten fattade därför beslut om att djuret skulle avlivas.

Hundägaren överklagade beslutet och hävdade att hunden inte alls är aggressiv, utan tvärtom "social och tillmötesgående". Att den attackerade poliserna var tvärtom deras eget fel, menade mannen. Han hävdade också att han inte hade känt till kravet på munkorg och koppel.

Nu har Förvaltningsrätten avslagit hundägarens överklagande. Rätten menar att Polismyndigheten har agerat riktigt och skriver att hunden är i så dåligt skick och mår så pass dåligt att det enda alternativet som återstår att avliva den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Johansson

Ämnen du kan följa