Hon vill riva upp beslutet

Vänsterpartiet vill riva upp sparbeslutet så att Spegeln kan vara kvar. Lars Stjernkvist (S) väntar på svar på ett antal frågor.

29 april 2019 06:00

Oavsett vad svaren blir så har han i sin egenskap av kommunstyrelsens ordförande inte någon möjlighet att beordra socialnämnden att ändra sitt beslut.

– Men jag kan ställa frågor, säger han och därför har han bjudit in socialdirektören och utbildningsdirektören till en träff inom kort.

Frågorna handlar om vilket stöd den här kategorin av elever, som han inte räknar med kommer att försvinna, kommer att erbjudas när Spegeln inte finns kvar.

– Eftersom ungdomarna finns på Spegeln på grund av ett biståndsbeslut borde det vara lättare att se vad man kan erbjuda dem i stället. Jag vill se hur planen ser ut och jag förstår att det kan se olika ut för olika ungdomar.

Svaren kan övertyga honom om att den oro som anställda, föräldrar och elever gett uttryck för är obefogad. Vad som kan hända om det inte blir så vill han inte spekulera i.

– Men vi har ändå ett gemensamt ansvar, säger han och beskriver kommunens förmåga att ge barn och ungdomar ett bra stöd som helt avgörande för den framtida utvecklingen i kommunen.

Både socialnämnden och utbildningsnämnden har en ansträngd ekonomi.

– Och det finns ju inga reserver centralt heller, men det jag är angelägen om är att se till att ungdomarna får det stöd de behöver och så handlar det också om ekonomin, att vi tar beslut som är ekonomiskt hållbara.

Mona Olsson (V) var alldeles ny i socialnämnden när internbudgeten med sparbeslutet togs i januari. Då ville hon att beslutet skulle skjutas upp så att nya ledamöter fick mera kunskap, men så blev det inte. När hon nu fått mera information har hon försökt förmå nämnden att riva upp beslutet, men inte fått gehör för det.

– Det är en ynkedom att vi att ska spara på våra unga. Det här är ungdomar som inte ens kommer över tröskeln till skolan och de har fått fantastisk hjälp på Spegeln. Det är väldigt kortsiktigt ekonomiskt tänkande att göra så här. Kostnaden kommer i framtiden, men framförallt är det ett lidande för ungdomarna, säger hon.

Det moderata oppositionsrådet Roger Eklund-Åkesson har i en interpellation ställt ett antal frågor om Spegeln till kommunalråd i den styrande Kvartetten.

– Jag kan inte bedöma om Spegeln är det mest effektiva, men ungdomarna kommer ju att finnas kvar även om Spegeln försvinner. Jag vill veta lite om lösningarna och de ekonomiska konsekvenserna och säkerställa att ungdomarna inte tappas, säger han om interpellationen som finns på listan för måndagens sammanträde i kommunfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa