Hon öppnar för att stänga skolan

Hyresbostäder tycker att råttproblemet är allvarligt, men menar att de inte kan göra mer än vad som redan görs. "Det går aldrig att få bort råttorna helt", säger Lars Löfgren, marknadschef.

24 maj 2018 19:00

LÄS MER HÄR: Råttorna springer runt bland barnen.

Sedan i höstas har Anticimex arbetat tillsammans med fastighetsägaren Hyresbostäder för att lösa råttproblemet på förskolan Flagglinan. Men trots att problemet enligt personalen bara eskalerat ser de inte att de kan göra något mer.

– Råttor kommer alltid finnas där vi människor är, det går aldrig att få bort dem helt, säger Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder.

Enligt förskolepersonalen har Hyresbostäder inte vidtagit alla åtgärder som Anticimex föreslagit, men enligt Lars Löfgren har de gjort allt som rekommenderats.

– Så vitt jag vet har vi gjort allt som Anticimex sagt, även om det kanske inte sker en minut efteråt.

Borde ni inte agera extra kraftfullt när det gäller en förskola?

– Vi tar det på allvar, men jag vet inte vad mer vi kan göra. Vi har satt upp fällor och försöker säkra husen.

Vad säger du till de föräldrar som har barn på förskolan?

– Vi förstår att de är oroliga och gör vad vi kan för att bekämpa problemet.

Kommunens verksamhetschef för förskola, Caroline Strid, svarar via mejl att de vidtagna åtgärderna "inte varit tillräckliga". På frågan om huruvida hon anser att fastighetsägaren gjort tillräckligt svarar hon: "Jag har inte tillräcklig kunskap inom skadedjursbekämpning för att värdera de åtgärder som vidtagits. Det är dock inte acceptabelt att råttor finns i de lokaler som vi hyr och bedriver verksamhet i".

På frågan om när säkerhetsrisken för barnen kan bedömas så pass stor att en förskola måste stänga svarar hon: "Skyddsombud och förskolechef har befogenhet att ta beslut om att tillfälligt stänga en förskola, vilket bör bli nästa steg om vi inte snarast får en lösning på problemet".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sarah Olsson

Ämnen du kan följa