Högtidlig minnesdag firades på Bråvalla

På måndagen var det exakt 20 år sedan F 13 lades ned. Under pompa och ståt mindes kamratföreningen sin flygflottilj.

24 juni 2014 18:34

Bakom en byggnad på området stämmer Hemvärnets musikkår sina instrument. Alldeles snart ska de paradera vägen fram till det före detta kanslihuset där flottiljens flagga har hissats.

– Det här är en mycket bra övning för musikkårens kvinnor och män som den 11, 12 och 13 juli har fått i uppdrag att gå högvakten i Stockholm, säger Sören Johansson som varit chef för 31 bataljonen.

Framme vid kanslihuset har ett par hundra personer samlats. Gruppen består främst av personer som har jobbat på flygflottiljen och deras familjer. Men här finns också en rad inbjudna gäster, däribland kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) och andre vice ordförande Fredrik Bergqvist (M), samt en och annan gäst som har militärflyg som sitt stora specialintresse.

Musikkårens taktfasta toner kommer närmare och några av barnen står redo med nyplockade blombuketter.

– Jag ser morfar! ropar en liten flicka.

– Där är svenska flaggan! utbrister fyraåriga Puma Engvall som dagen till ära bär finklänning. Också hon väntar på en morfar i paraden.

Snart är det dags för en högtidlig punkt. Skaraborgs flygflottilj, F 7, har lovat att hedra flottiljens minne med en överflygning  – om rikets säkerhet tillåter en sådan. Och visst kommer det utlovade paret JAS 39:or av modell Caesar. Prick klockan 16.00 gör de två flygningar över området och församlingen.

Så kliver kamratföreningens ordförande Håkan Fredriksson upp i talarstolen.

– Även om dagen är vikt åt nostalgi så finns en hel del ljusglimtar inför framtiden, säger han.

Kamratföreningen hoppas på att få till en historisk utställning om F 13:s funktion under kalla kriget. De anser att en sådan historisk utställning är väl värd en investering av kommunen med tanke på det stora flygintresset och med tanke på de besökssiffror som museer i närområdet har.

– Inte som konkurrens till andra utan som ett komplement, poängterar Håkan Fredriksson.

– Jag tror att de som är intresserade av att besöka andra utställningar och museer skulle komma till oss också och att det kunde bli ett bra besöksmål för skolklasser, säger han med adresslapp till de politiker som finns i församlingen.

Efter en historisk återblick, tal av Lars Stjernkvist och en kort gudstjänst minglar de församlade och pratar minnen. Om ett år är föreningens 400 medlemmar inbjudna att träffas här igen.

– Men det är så klart det inte blir ett så stort högtidliggörande som på en sådan här jämn minnesdag, säger kamratföreningens Lasse Åberg.

Fakta om F 13

Bråvallas flygflottilj var verksam från den 1 juli 1943 till den 30 juni 1994.

Nedläggningsbeslutet klubbades i riksdagen den 3 juni 1992.

Flygverksamheten upphörde den 30 juni 1993 och resten av verksamheten upphörde ett år därefter.

En minnessten över F 13 bär valpråket: Altivs Citivs Pericvla Commoda Svscipientes – högre och snabbare med risker värda att tagas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!