Det är Länsstyrelsen i Östergötland som beslutat att ge Norrköpings kommun tillstånd till ingrepp i fornlämningar. Villkoret är dock att det görs en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning.

Länsstyrelsen gör bedömningen att kommunens planer på att anlägga jordvärme till servicehuset Bråviksgården i Krokek, kan komma att medföra ingrepp i en lagskyddad fornlämning.

Borrandet och grävandet görs i den gropkeramiska stenåldersplatsen som upptäcktes i samband med en utbyggnad av Bråviksgården.

Artikelbild

| Här ska det borras efter jordvärme.

Arbetet kommer att bevakas av arkeologer som hanterar och förvarar de eventuella fornfynd som hittas.