Här slängs fullt användbara möbler

Utanför den snart rivna Smedbyskolan ligger en stor hög med fullt användbara stolar, bord och bokhyllor. De har legat där ett tag i både regn och solsken.

25 maj 2019 07:30

Återanvändning och avfallsminimering betonas i arbetet med Norrköpings nya avfallsplan. Hittills har det varit viktigare att sortera plast, papper, glas och annat i rätt behållare för återvinning än att ta vara på begagnade prylar.

Oskar Aldén är lokalstrateg på utbildningskontoret i Norrköpings kommun. Han förstår att människor blir upprörda när de ser möblerna slängda utanför Smedbyskolan.

– Vi har tagit tillvara de möbler vi hade behov av och användning för i Paviljongskolan. Möblerna som är slängda utanför skolan var redan utgallrade. De är inte lämpliga utifrån krav på ergonomi och annat, säger han.

Kunde ni inte ha skänkt möblerna till en frivilligorganisation istället?

– Absolut skulle man kunna tänka så. Men vi har ingen rutin inom kommunen för hur vi ska ge bort eller sälja kommunal egendom. Vi får inte gynna enskilda men man önskar att vi skulle hantera det bättre. Reglerna behöver ses över, säger Oskar Aldén.

Det är precis vad som håller på att ske. Nästa år ska Norrköpings kommun ha nya mål och åtgärder för hur avfall hanteras. Då lär det inte vara aktuellt att slänga hela möbler i en hög på skolgården i väntan på att de ska köras till deponi.

– Den här avfallsplanen fokuserar på att minska nedskräpning, minska mängden avfall och att återanvända saker i högre grad än tidigare, säger Karin Swärd, projektledare på Nodra.

Avfallsminimering blir det nya ledordet. Äldreboenden föreslås hjälpa de gamla att mer ofta gå på toaletten för att minska användandet av blöjor. Skolor och förskolor får se över användandet av plastpåsar, bestick och annat.

För privatpersoner ska det bli enklare att lämna in möbler och prylar på returpunkterna eller återvinningscentralerna så att de kan återanvändas istället för att slängas och eldas upp.

– Vi vill vända på det så att containern för återbruk inte hamnar sist av alla, utan först. Vi vill också att de som arbetar på returpunkterna ska ge mer råd och hjälp till dem som kommer dit, säger Karin Swärd.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden begär pengar i kommande fyraårsbudget för skapa hundra nya jobb inom kommunens avfallshantering. En del av dem är tänkta just på returpunkterna.

Varje kommun måste ha en avfallsplan. I Norrköping arbetas just nu med att ta fram en uppgraderad version som ska träda i kraft vid årsskiftet. Innan dess ska hela förslaget till avfallsplan ställas ut så att Norrköpingsborna kan tycka till om den innan fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Lennart Holmqvist har åkt till Returpunkten på Stohagsgatan med en fullastad kärra. Där är en spis och en fläkt, kastruller, porslin och annat köksgeråd ligger prydligt nedpackat i papperspåsar. På kärran står dessutom fyra pinnstolar i lackad furu. De bär han in i en container för återbruk där det redan finns några spel, en lampa och byråer. Saker som hämtas av frivilligorganisationer, en del kasseras direkt annat får en översyn och säljs vidare.

– Det är nog många som inte tänker på att det finns en marknad för begagnat utan slänger grejerna i deponin, säger Lennart Holmqvist.

Karin Swärd på Nodra har fler tankar på hur Norrköping kan bli mer hållbart.

– Vi vill gärna samarbeta mer med Fritidsbanken (som lånar ut sportutrustning, red:s anm) och på andra sätt främja delningsekonomin. Alla behöver inte äga allt, det som används sällan kan man låna eller vara flera som äger tillsammans. Vi hoppas mycket på frivilligorganisationerna när det gäller det arbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson

Ämnen du kan följa